THỰC TRẠNG VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC THẢI TẠI LÀNG MỲ GẠO KHẮC NIỆM, TỈNH BẮC NINH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 25/02/20                Ngày hoàn thiện: 29/02/20                Ngày đăng: 29/02/20

Các tác giả

Phạm Thị Tố Oanh Email to author, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Tóm tắt


Làng mỳ Khắc Niệm ở tỉnh Bắc Ninh hoạt động tự phát với quy mô nhỏ, lạc hậu, thiết bị sản xuất thủ công, mặt bằng sản xuất hẹp, do đó ô nhiễm môi trường ở làng này đã đến mức báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. Nước thải để sản xuất mì có nồng độ ô nhiễm vượt quá tiêu chuẩn cho phép nhiều lần, đặc biệt là BOD, COD, SS, Nitơ, phốt pho và vi sinh vật gây bệnh .... Phương pháp được sử dụng như: phương pháp khảo sát, thống kê, phân tích và tổng hợp, phương pháp chuyên gia, phương pháp phân tích phòng thí nghiệm. pH nằm trong khoảng 5,1-7; DO là từ 1,3 đến 3,2 mg/ l; BOD5 vượt quá tiêu chuẩn cho phép 1,57-4,31 lần và SS 4,6 lần và coliforms 4,2-4,4 lần. Hệ thống xử lý nước thải phân tán là một giải pháp mới cho xử lý nước thải hữu cơ với quy mô dưới 1000m3 / ngày và đêm, với ưu điểm là hiệu quả xử lý cao, thích ứng với biến động của dòng chảy, không cần tiêu thụ điện nếu khu vực xử lý ở độ dốc thích hợp, công nghệ xử lý thân thiện với môi trường, nước thải được xử lý bởi các vi sinh vật trong nước thải hoặc thông qua các quá trình tự nhiên không có hóa chất và đặc biệt yêu cầu vận hành và bảo trì đơn giản và với chi phí rất thấp.

Từ khóa


nước thải; sản xuất phở; làng truyền thống; Khắc Niệm; Bắc Ninh.

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. T. M. Ngo, D. T. Vu, and Q. L. Bui, Environmental planning for traditional villages. Natural Science and Technology Publishing House, Hanoi, Vietnam, 2017.

[2]. T. T. O. Pham, Community-based trade village environment management, 3-year project 2014 - 2016, Vietnam Cooperative Union, Ha Noi, Vietnam, 2016.

[3]. D. D. Le et al. (2007), “Innovating and improving the competitiveness of agriculture in international integration”, Journal of Science and Technology, 47(132), pp. 135-142, 2007.

[4]. V. C. Le, Integration system in waste water treatment technology - vol.1. Statistical Publishing House, Vietnam, 2014.

[5]. V. C. Le, Integration system in waste water treatment technology - vol. 2. Statistical Publishing House, Vietnam, 2015.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2020.02.2714

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved