SỬ DỤNG KỸ THUẬT TONGUE TWISTER ĐỂ NÂNG CAO KỸ NĂNG PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ NĂM THỨ NHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 10/03/20                Ngày hoàn thiện: 26/03/20                Ngày đăng: 29/03/20

Các tác giả

1. Vũ Đình Bắc Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
2. Hoàng Thị Hồng Hạnh, Đại học Thái Nguyên
3. Đoàn Mỹ Hạnh, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Hiện nay, mọi người sử dụng Tiếng Anh như một ngôn ngữ quốc tế. Ở Việt Nam, tiếng Anh được dạy từ tiểu học hoặc thậm chí từ mẫu giáo đến đại học; tuy nhiên, có một số lượng lớn sinh viên Việt Nam vẫn gặp khó khăn trong việc nói tiếng Anh một cách trôi chảy. Đặc biệt, nhiều sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh năm thứ nhất ở Việt Nam thường cảm thấy bối rối khi phát âm do cách tiếp cận hoặc phương pháp không phù hợp. Vì vậy, mục đích của nghiên cứu này là tìm ra kết quả của việc sử dụng kỹ thuật tongue twister để giúp sinh viên cải thiện phát âm. Đối tượng tham gia nghiên cứu này là sinh viên chuyên ngành tiếng Anh năm thứ nhất tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Thông qua việc áp dụng các phương pháp tiếp cận thực tế, nghiên cứu đã phát hiện ra thực trạng sử dụng phương pháp tongue twister trong việc học phát âm, hiệu quả của việc sử dụng phương pháp tongue twister để nâng cao kỹ năng phát âm của sinh viên tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Phiếu theo dõi lớp học trong tiết học nói, bài kiểm tra đầu, cuối được dùng làm công cụ thu thập số liệu cho nghiên cứu. Những phát hiện của nghiên cứu hy vọng sẽ hữu ích trong việc dạy và học kỹ năng nói cho giảng viên và sinh viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên nói riêng cũng như tất cả các trường đại học nói chung.


Từ khóa


tongue twister; kỹ năng phát âm; phân tích phát âm; sinh viên chuyên ngữ năm nhất; trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. A. S. Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 5th ed., Oxford: Oxford University Press, 1995, p. 928.

[2]. R. M. Dauer, Accurate English. New Jersey: Prentice Hall Regents, 1993.

[3]. Cambridge, Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, Third Edition. Cambridge University Press, 2008.

[4]. R. Carmen, Spoken English. India: Abhishek Publication, 2010.

[5]. U. Sitoresmi, “Tongue Twister in Pronunciation Class,” ICTTE FKIP
UNS,
vol. I, no. I, pp. 589-592, 2016.

[6]. R. Kemmis and R.. McTaggart, The Action Research Planner, 3rd ed. Deakin University Press, Geelong, 1988.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2020.03.2788

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved