THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÂY THUỐC TẠI XÃ NẬM PUNG, HUYỆN BÁT XÁT, TỈNH LÀO CAI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/03/20                Ngày hoàn thiện: 27/04/20                Ngày đăng: 28/04/20

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Thu Hiền Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Trịnh Đình Khá, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
3. Đàm Văn Vinh, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá thực trạng nguồn tài nguyên cây thuốc được sử dụng trong cộng đồng dân tộc Dao tại xã Nậm Pung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Các phương pháp sử dụng gồm có: thu thập mẫu vật, phỏng vấn, định danh tên loài, đánh giá tính đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc và đánh giá mức độ nguy cấp của các loài cây thuốc. Kết quả nghiên cứu bước đầu đã xác định được 75 loài cây thuốc thuộc 73 chi, 47 họ được cộng đồng dân tộc ở khu vực nghiên cứu sử dụng trong phòng và chữa bệnh cho người dân. Cây thuốc thuộc 5 dạng sống chính gồm: thân thảo, cây bụi, dây leo, cây gỗ nhỏ và cây gỗ trung bình. Cây thường phân bố ở các dạng sinh cảnh như: sống ở vườn, đồi, rừng và sống ven suối. Trong các bộ phận được sử dụng làm thuốc thì bộ phận cả cây, lá và thân được sử dụng nhiều nhất. Nghiên cứu đã xác định được 11 nhóm bệnh được chữa trị bằng kinh nghiệm sử dụng cây thuốc của cộng đồng dân tộc Dao tại khu vực nghiên cứu, trong đó có 4 nhóm bệnh chiếm tỷ lệ cao nhất: bệnh về tiêu hóa, bệnh về xương khớp, bệnh do thời tiết, bệnh về vết thương. Có 4 loài cây thuốc cần được bảo vệ đã được ghi nhận gồm: Anoectochilus setaceus Blume – Lan kim tuyến, Stephania sinica Diels – Bình vôi tán ngắn, Callerya speciosa (Champ. ex Benth.) Schot – Cát sâm, và Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino - Giảo cổ lam.

Từ khóa


Cây thuốc; đa dạng cây thuốc; Nậm Pung; Bát Xát; Lào Cai.

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. T. Tran, N. Vu, and V. T. Nguyen, Theory of Traditional Medicine. Medicine Publishing House, Hanoi, 2005.

[2]. H. M. T. Nguyen, Q. K. Quynh, X. T. Do, Medicinal plants in San Sa Ho Commune, Sa Pa District, Lao Cai Province, Proceedings of the 4th national conference on ecology and biological resources (21th october 2011) (ISSN 1859-4425). Natural Science and Technology Publishing House, Hanoi, 2011, pp. 1107-1111.

[3] A. V. T. Nguyen, T. V. Bui, A. N. D. Luu, H. V. Bui, T. P. T. Nguyen, G. T. T. Tran, Medicinal plants utilization pattern of of the ethnic minorities of H’mong and Dao in Y Ty and Den Sang Communes, Bat Xat District, Lao Cai Province, Vietnam, Proceedings of the 6th national conference on ecology and biological resources (21st october 2015) (ISBN 978-604-913-408-1), Natural Science and Technology Publishing House, Hanoi, 2015, pp. 1038-1043.

[4]. Institute of Medicinal Materials, Vietnam Medicinal Resources. Science and Technology Publishing House, Hanoi, 1993.

[5]. N. T. Nguyen, Biodiversity Research Handbook. Agricultural Publishing House, Hanoi, 1997.

[6]. H. H. Pham, Vietnamese Herbs. Young Publishing House, Ho Chi Minh City, 1999.

[7]. V. C. Vo, Dictionary of medicinal plants in Vietnam, Volume 1-2, Hanoi Publishing House, Hanoi, 2012.

[8]. T. L. Do, Vietnamese medicinal plants and herbs. Hanoi Publishing House, Hanoi, 2005.

[9]. T. B. Nguyen (Editor), List of Vietnam Plant Species, Volume 2-3, Agriculture Publishing House, Hanoi, 2003 – 2005.

[10]. N. T. Nguyen, Methods of plant research. Hanoi National University Press, Hanoi, 2007.

[11]. Ministry of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology, Vietnam Red Book: Part II – Plant. Natural Science and Technology Publishing House, Hanoi, 2007.

[12]. The Government of the Socialist Republic of Vietnam, Decree 06/2019 on the management of endangered, precious and rare forest plants and animals, and the implementation of the Convention on international trade in wild animals and plants Endangered, Hanoi, 2019.

[13]. T. Nguyen, Handbook of medicinal plants that need to be protected in Vietnam. Vietnam Non-Timber Forest Products Network Publishing House, Hanoi, 2007.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2020.05.2831

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved