TÍNH KHẢ THI CỦA VIỆC TRIỂN KHAI HỆ THỐNG TIN NHẮN HỖ TRỢ CAI THUỐC LÁ CHO NGƯỜI HÚT THUỐC TẠI HÀ NỘI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 25/03/20                Ngày hoàn thiện: 29/04/20                Ngày đăng: 29/04/20

Các tác giả

1. Đoàn Thị Huệ Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Trang, Viện Nghiên cứu Y - Xã hội học
3. Donna Shelley, Bệnh viện NYU Langone
4. Kim Bảo Giang, Trường Đại học Y Hà Nội
5. Nguyễn Trương Nam, Trường Đại học Y Hà Nội

Tóm tắt


Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá tính khả thi của việc triển khai hệ thống tin nhắn (SMS) hỗ trợ cai thuốc lá. Nghiên cứu thử nghiệm trên 40 người hút thuốc lá tại Hà Nội. Đối tượng nghiên cứu nhận tin nhắn điện thoại hỗ trợ cai thuốc lá trong 6 tuần. Thiết kế nghiên cứu can thiệp, so sánh trước và sau can thiệp. Đối tượng nghiên cứu được phỏng vấn trực tiếp bằng bộ câu hỏi gồm: sự phù hợp số lượng/nội dung SMS, tần suất/thời gian gửi tin, sử dụng tin nhắn nhận được, tương tác với chương trình, hài lòng với chương trình tin nhắn; thay đổi hành vi hút thuốc. Kết quả nghiên cứu cho thấy: có 82,5% đối tượng nghiên cứu đọc/ sử dụng tin nhắn hàng ngày, 82,5% người tương tác với chương trình - SMS hai chiều, 90% người thấy tin nhắn hữu ích, 97,7% hài hòng. Đối tượng nghiên cứu nhận xét chương trình dễ sử dụng và 92,5% bạn bè người thân đều khuyến khích đối tượng tham gia sử dụng chương trình. Có 20% đối tượng nghiên cứu bỏ thuốc lá/thuốc lào hoàn toàn, 15% đối tượng nghiên cứu bỏ thuốc lá nhưng vẫn hút thuốc lào. Hành vi hút thuốc lá thay đổi tích cực so với khảo sát ban đầu. Có ý nghĩa thống kê bao gồm số lượng điếu thuốc lá/thuốc lào hút/ngày, tình trạng hút thuốc lá/thuốc lào (p<0,001). Tỷ lệ đối tượng nghiên cứu từng cố gắng cai thuốc lá/thuốc lào trong 4 tuần khá cao (trước can thiệp: 52,5%, sau can thiệp: 25%). Như vậy, việc áp dụng một chương trình SMS hỗ trợ can thiệp cai nghiện thuốc lá cho người Việt Nam là có tính khả thi.


Từ khóa


cai thuốc lá; can thiệp; người trưởng thành; tin nhắn SMS; ứng dụng y tế điện thoại.

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. World Health Organization, WHO report on the global tobacco epidemic 2017, 2017.

[2]. World Health Organization, "Vietnam Global Adult Tobacco Survey 2015", 2015. [Online]. Available: http://ghdx.healthdata.org/record/ vietnam-global-adult-tobacco-survey-2015. [Accessed June 18, 2019].

[3]. S. David, "How Tobacco Smoke Causes Disease: The Biology and Behavioral Basis for Smoking-Attributable Disease," A Report of the Surgeon General, Health and Human Services Dept., Public Health Service, Office of the Surgeon Genral, 2011.

[4]. National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (US) Office on Smoking and Health, "The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress," A Report of the Surgeon General, Centers for Disease Control and Prevention (US), Atlanta (GA), 2014.

[5]. World Health Organization, "WHO report on the global tobacco epidemic 2019", 2019. [Online]. Available: http://www.who.int/toba cco/global_report/en/. [Accessed July 29, 2019].

[6]. Bach Mai Hospital, "An Evaluative Study of the Smoking Cessation Quitlines at Bach Mai Hospital," Report from VINACOSH, 2016.

[7]. V. P. Dang and N. K. Luong, Ministry of Health of Viet Nam Smoking Cessation Guidelines, 2018.

[8]. R. S. Donna, and N. T. Nguyen, "Feasibility and Acceptability of a Text Messaging Intervention to Increase Smoking Cessation in Vietnam", 2017. [Online]. Available: https://www.fic.nih.gov/Grants/Search/Pages/mhealth-R21CA225852.aspx. [Accessed Aug. 28, 2019].

[9]. X. B. Tran et al., "Feasibility of e-Health Interventions on Smoking Cessation among Vietnamese Active Internet Users," Int. J. Environ. Res. Public Health, 15(165), pp. 2-8, 2018.

[10]. S. Spohr et al., "Efficacy of SMS Text Message Interventions for Smoking Cessation: A Meta-Analysis," J. Subst Abuse Treat, 56, pp. 1-10, 2015.

[11]. D. Noonan et al., "Feasibility of a text-based smoking cessation intervention in rural older adults," Health Educ. Res., 33(1), pp. 81-88, 2018.

[12]. G. Kruse et al., "Feasibility of a Proactive Text Messaging Intervention for Smokers in Community Health Centers: Pilot Study," JMIR Form Res., 2(1), p. e11, 2018.

[13]. C. A. Spears et al., "Text Messaging to Enhance Mindfulness-Based Smoking Cessation Treatment: Program Development Through Qualitative Research," JMIR MHealth UHealth, 7(1), p. e11246, 2019.

[14]. D. Blitchtein-Winicki et al., "Feasibility and Acceptability of a Text Message-Based Smoking Cessation Program for Young Adults in Lima, Peru: Pilot Study," JMIR MHealth UHealth, 5(8), p. e116, 2017.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2020.05.2894

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved