ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ GIEO HẠT, GIÁ THỂ GIEO HẠT VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ HẠT ĐẾN KHẢ NĂNG NẢY MẦM VÀ CHẤT LƯỢNG CÂY GIỐNG KHỔ SÂM BẮC (Sophora flavescens Ait.) TẠI SA PA – LÀO CAI | Văn | TNU Journal of Science and Technology

ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ GIEO HẠT, GIÁ THỂ GIEO HẠT VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ HẠT ĐẾN KHẢ NĂNG NẢY MẦM VÀ CHẤT LƯỢNG CÂY GIỐNG KHỔ SÂM BẮC (Sophora flavescens Ait.) TẠI SA PA – LÀO CAI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 28/03/20                Ngày hoàn thiện: 12/07/20                Ngày đăng: 28/07/20

Các tác giả

1. Nguyễn Hải Văn Email to author, Trạm Nghiên cứu Trồng cây thuốc Sa Pa - Viện Dược liệu
2. Nghiêm Tiến Chung, Trạm Nghiên cứu Trồng cây thuốc Sa Pa - Viện Dược liệu
3. Chu Thị Thúy Nga, Trạm Nghiên cứu Trồng cây thuốc Sa Pa - Viện Dược liệu
4. Phạm Ngọc Khánh, Trạm Nghiên cứu Trồng cây thuốc Sa Pa - Viện Dược liệu
5. Lương Vũ Đức, Trạm Nghiên cứu Trồng cây thuốc Sa Pa - Viện Dược liệu
6. Nguyễn Thị Tần, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Tóm tắt


Khổ sâm bắc (Sophora flavescens Ait.) thuộc họ Đậu (Fabaceae) là cây thuốc có nguồn gốc từ Trung Quốc. Dịch chiết rừ rễ Khổ sâm có tính kháng khuẩn và kháng nấm, nên rễ Khổ sâm bắc được dùng để điều trị bệnh nhiễm khuẩn ngoài da, rối loạn nhịp tim, chống ung thư. Hiện nay, dược liệu Khổ sâm bắc được nhập từ  Trung Quốc nên việc nghiên cứu nhân giống và trồng trọt là rất cần thiết. Các thí nghiệm về thời vụ gieo hạt, giá thể gieo hạt và biện pháp xử lý hạt được bố trí theo phương pháp ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD), 3 lần nhắc lại. Kết quả nghiên cứu cho thấy: thời điểm gieo hạt thích hợp là vào tháng 8, gieo trên giá thể đất + mùn (tỉ lệ 1:1), trước khi gieo nên ngâm hạt trong nước ấm (khoảng 400C) trong 2 giờ.


Từ khóa


Sophora flavescens Ait. ; season; soil media; seed treatment; Sa Pa – Lao Cai.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. T. L. Do, Viet Nam medicinal plants and medicine taste. Medical publishing House, Ha Noi, 2004, p. 826.

[2]. M. K. Panthati, K. N. V. Rao, S. Sandhya, and B. David, “A review on phytochemical, ethnomedical and pharmacological studies on genus Sophora, Fabaceae,” Rev. Bras. Farmacogn.-Braz. J. Pharmacogn, vol. 22, pp. 1145-1154, 2012.

[3]. Z. -Y. Zhang, A. Lu, and W. G. D'Arcy, Flora of China., Fabaceae, 1994, vol. 10,.

[4]. H. B. Do et al., Medicinal plants and medicinal animals in Vietnam. Science and Technics Publishing House, 2006, vol. 1, pp. 127-131.

[5]. X. He, J. Fang, L. Huang, J. Wang, and X. Huang, “Sophora flavescens Ait.: Traditional usage, phytochemistry and pharmacology of an important traditional Chinese medicine,” Journal of Ethnopharmacology, vol. 172, pp. 10-29, 2015.

[6]. T. L. Nguyen, and T. D. Bui, Curriculum Test Methods. Hanoi Agricultural University, Hanoi, 2005.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved