ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU CHO BÀI TOÁN TỐI ƯU KHÔNG LỒI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 18/03/19                Ngày đăng: 18/03/19

Các tác giả

Trần Văn Thắng Email to author, Trường Đại học Điện lực

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi mở rộng khái niệm tựa liên hợp f* của f trên cơ sở khái niệm đã đưa ra bởi Phan Tiên Thạch (2011). Đưa ra khái niệm tựa dưới vi phân và điều kiện tối ưu dưới dạng Karush-Kuhn-Tucker mở rộng cho bài toán tối ưu với hàm mục tiêu tựa lồi.

Từ khóa


tựa liên hợp, tựa dưới vi phân, điều kiện tối ưu

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved