ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIAO DỊCH ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 05/06/20                Ngày hoàn thiện: 26/06/20                Ngày đăng: 30/06/20

Các tác giả

1. Nguyễn Ngọc Anh Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Ngô Thị Hồng Gấm, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Hiện nay việc tra cứu, tìm hiểu thông tin đất đai tại phường Hoàng Văn Thụ thành phố Thái Nguyên còn gặp khó khăn bất cập. Để người dân có thể tiếp cận với thông tin đất đai một cách dễ dàng và tránh những thiệt thòi trong việc giao dịch đòi hỏi phải có một cơ sở dữ liệu quản lí đất đai một cách chính xác. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp điều tra, thu thập số liệu về bản đồ, giá đất, các báo cáo quy hoạch…, phương pháp thành lập bản đồ giá đất bằng phần mềm MapInfor (GIS), phân tích, cập nhật số liệu thuộc tính bằng phần mềm GIS. Kết quả nghiên cứu đã xây dựng được cơ sở dữ liệu bản đồ giá đất phường Hoàng Văn Thụ, cơ sở dữ liệu thuộc tính: Số tờ, số thửa, diện tích, đường, giá nhà nước, giá thị trường, hệ thống quản lý, cung cấp thông tin đất đai.


Từ khóa


Hệ thống thông tin địa lý; quản lý; cơ sở dữ liệu; giao dịch; đất đai.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. H. V. Luong, “Building database of land value region in Thinh Dan ward, Thai Nguyen city with GIS technology,” Viet Nam Journal of Agriculture and Rural Development, vol. 9, no. 1, pp. 109-113, 2013.

[2]. G. T. H. Ngo, “Appying GIS Information technology to the management of land prices in Dong Quang ward,” Viet Nam Journal of Agriculture and Rural Development, vol. 9, no. 1, pp. 114 - 119, 2013.

[3]. D. V. Dang, Geographic information system. Hanoi Science and Technology Publishing House, 2001.

[4]. K. L. Le, Application of GIS of land price management in An Hoa Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City, 2010.

[5]. Thai Nguyen Provincial People's Committee, Decision No. 57/2014/QD-UBND on promulgating the Regulation on land prices in Thai Nguyen province, 22/12/2014, 2014.

[6]. Nationl Assembly of the Socialist Republic of Viet nam, Land Law. National political publishing house, 2013.

[7]. Thai Nguyen Provincial People's Committee, Decision on amending and supplementing Decision 57/2014/QD-UBND dated December 22, 2014 of Thai Nguyen People's Committee approving land price list for the period of 2015 - 2019 in Thai Nguyen province, 2018.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved