MỘT VÀI NHẬN XÉT VỀ CÁCH THỂ HIỆN GIÁN TIẾP CÁC HÀNH ĐỘNG NGÔN NGỮ CỦA TÁC PHẨM TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) VÀ TÁC PHẨM KIM VÂN KIỀU TRUYỆN (THANH TÂM TÀI NHÂN)

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 15/06/20                Ngày hoàn thiện: 29/06/20                Ngày đăng: 30/06/20

Các tác giả

Dương Thị Thúy Vinh Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Truyện Kiều là một tác phẩm kiệt xuất của đại thi hào Nguyễn Du. Nó đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều nhà nghiên cứu cả ở trong nước và ngoài nước. Để làm sáng tỏ những giá trị nghệ thuật riêng của tác phẩm Truyện Kiều (Nguyễn Du) trong việc sử dụng hành động ngôn ngữ gián tiếp, tác giả tiến hành phân tích văn bản hai tác phẩm, trên cơ sở đó, đối chiếu, so sánh tác phẩm Truyện Kiều với Kim Vân Kiều truyện (Thanh Tâm tài nhân) qua bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Nguyễn Khắc Hanh (do Nguyễn Đăng Na hiệu đính). Qua quá trình nghiên cứu, tác giả nhận thấy, bên cạnh điểm tương đồng do khung truyện của hai tác phẩm này về mặt cơ bản là giống nhau thì điểm khác biệt trong cách sử dụng gián tiếp các hành động ngôn ngữ là chủ yếu. Đó là sự khác biệt về hình thức thể hiện và về vai trò trong việc bộc lộ thái độ, tình cảm của tác giả và tính cách, phẩm chất của các nhân vật. Như vậy, cách sử dụng gián tiếp các hành động ngôn ngữ đã góp phần giúp Truyện Kiều có được những giá trị đặc sắc hơn hẳn so với nguyên tác, trở thành một kiệt tác không chỉ của Việt Nam mà còn là của cả nhân loại.


Từ khóa


Ngôn ngữ; phát ngôn; hành động ngôn ngữ gián tiếp; Truyện Kiều; Kim Vân Kiều truyện.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. C. D. Huu, and T. M. Bui, General Linguistics, vol. 2. Education Publishing House, Ha Noi, 1993.

[2]. T. M. Bui, Vietnamese grammar textbook. University of Education Publishing House, Ha Noi, 2008.

[3]. A. D. Dao, Dictionary of The tale of Kieu. Social Sciences Publishing House, Ha Noi, 1974.

[4]. T. T. Tai Nhan, The tale of Kim Van Kieu, (translated by D. V. Nguyen and K. H. Nguyen). University of Education Press, Ha Noi, 2008.

[5]. V. T. T. Duong, “Question utterances in The Tale of Kiều that denote indirect speech acts,” TNU - Journal of Science and Technology, vol. 15, no. 5, pp. 185-191, 2013.

[6]. Zhao Yanqiu赵炎秋, Song Yaling宋亚玲, “The tale of Kim Van Kieu by Nguyen Du in comparison with The tale of Kim Van Kieu by Thanh Tam Tai Nhan: inheritance and transformation,” Institute of Philology, Hunan University, China (Translate by Phan Thu Van), Sep 8, 2011. [Online] Available: http://khoavanhocngonngu.edu.vn/home/index.php?option=com_content&view=article&id=2355:kim-van-kiu-truyn-ca-nguyn-du-vi-kim-van-kiu-truyn-ca-thanh-tam-tai-nhan-k-tha-va-bin-i-&catid=121:ht-vit-nam-trung-quc-nhng-quan-h-vn-hoa-vn&Itemid=187. [Accessed May 18, 2013].

[7]. V. T. T. Duong, “Linguistic and human actions of So Khanh in The tale of Kieu,” Journal of Linguistics and Life, vol. 6(212), pp. 32-35, 2013.

[8]. V. T. T. Duong, “Looking back to Tu Hai in the light of linguistic action theory,” Proceedings of the National Linguistics Workshop 2013: "Linguistics and Literature", 2013, pp. 940-944.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved