SỬ DỤNG SỰ KẾT HỢP TỪ ĐỂ NÂNG CAO KHẢ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 01/12/20                Ngày hoàn thiện: 16/12/20                Ngày đăng: 24/12/20

Các tác giả

Nguyễn Thị Thu Hương Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo này tìm hiểu năng lực sử dụng sự kết hợp từ trong khi thực hành nói tiếng Anh của sinh viên chuyên ngành sư phạm tiếng Anh năm thứ hai tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Nghiên cứu nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng khả năng thực hành nói tiếng Anh của sinh viên, tính hiệu quả của việc sử dụng sự kết hợp từ để nâng cao điểm thực hành nói cho sinh viên, những khó khăn gặp phải khi dạy sự kết hợp từ cho sinh viên và đề xuất những giải pháp để nâng cao tính hiệu của việc sử dụng sự kết hợp từ. Thực nghiệm được tiến hành khi sinh viên học  tiết Nói của học phần Thực hành tiếng Anh 4. Số liệu thu về bằng biện pháp sử dụng bảng hỏi và bài kiểm tra. Kết quả của bài kiểm tra cho thấy việc hướng dẫn cho sinh viên cách dùng các cụm kết hợp từ đã nâng cao năng lực nói tiếng Anh của sinh viên. 100% sinh viên nhận định họ tự tin hơn với vốn từ vựng; 90% cảm thấy mình nói lưu loát hơn nhờ vào những cụm kết hợp mà họ được học; và 80% khẳng định sự hữu ích của sự kết hợp từ đối với việc phát triển chủ đề.


Từ khóa


nói tiếng Anh; dạy nói tiếng Anh; học nói tiếng Anh; EFL; năng lực sử dụng tiếng Anh

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Syakur, Language Testing and Evaluation. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1987.

[2]. D. Nunan, Language Teaching Methodology, Hemel Hempstead: Phoenix ELT, 1995.

[3]. W. M. Rivers, Teaching Foreign-Language Skills. The University of Chicago Press, Chicago, 1981.

[4]. R. Hughes, S. Reed, and B. Barbara, Teaching and researching speaking, Third ed. New York: Routledge, 2017.

[5]. S. Thornbury, How to teach vocabulary. London: Longman, 2005.

[6]. B. S. Dweik, and M. Abu Shakra, “Problems in translating collocations in religious texts from Arabic into English,” Linguistics Journal, vol. 5, no. 1, pp. 320-356, 2011.

[7]. D. F. Brown, “Advanced Vocabulary Teaching: the Problem of Collocation,” Sage Journal, vol. 5, no. 2, pp. 1-11, 1974.

[8]. B. Laufer, “The Development of Passive and Active Vocabulary in a Second Language: Same or Different?,” Applied Linguistics, vol. 19, no. 2, pp. 255-271, 1998.

[9]. A. Latifa et al., “Developing a Practical Rating Rubric of Speaking Test for University Students of English in Parepare, Indonesia,” English Language Teaching, vol. 8, no. 6, pp. 166-177, 2015.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved