PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC SỬ DỤNG ĐƯỜNG CONG TIẾP XÚC

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 04/12/20                Ngày hoàn thiện: 28/05/21                Ngày đăng: 31/05/21

Các tác giả

Lê Anh Tuấn Email to author, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tóm tắt


Bất đẳng thức và các vấn đề liên quan là một vấn đề đang ngày càng phát triển và thu hút được sự quan tâm của nhiều người nghiên cứu toán sơ cấp trong và ngoài nước. Các vấn đề về bất đẳng thức chiếm một vị trí khá quan trọng đối với toán sơ cấp và được sử dụng tương đối nhiều trong đề thi các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế. Chúng ta biết có rất nhiều kỹ thuật, phương pháp chứng minh bất đẳng thức. Với mục tiêu phát triển các phương pháp và kỹ thuật chứng minh bất đẳng thức, trong bài báo này, bằng việc sử dụng bất đẳng thức Jensen mở rộng, chúng tôi phát triển phương pháp tiếp tuyến thành phương pháp đường cong tiếp xúc để chứng minh một số bài toán bất đẳng thức với điều kiện không tuyến tính.

Từ khóa


Bất đẳng thức; Tiếp xúc; Đường cong; Tiếp tuyến; Hàm lồi

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] S. T. Berkolaiko and S. B. Katok,"One inductive metho d to pro of inequalities," Kvant. N8., no. 8, pp. 33-36, 1970.

[2] Z. Ccetkovski, Inequalities, Springer, 2012.

[3] Z. Cvetkovski, Inequalities Theorems, Techniques and Selected Problems. SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2012.

[4] K. H. Pham, Secrets in Inequalities, Editura Gil, Zalău, 2007.

[5] O. Izhboldin and L. Kurlyandchik, "Jensen’s inequalities," Kvant. N8., vol. 3, pp. 7-10, 2000.

[6] Y. K. Li, “Using tangent lines to prove Inequalities," Mathematical Excalibur, vol. 10, no. 5, pp. 1-4, 2005.

[7] I. Ibatulin and A. N. Lepes, “Using tangent lines to prove inequalities (Part II),” Mathematical Excalibur, vol. 18, no. 5, pp. 1-4, 2014.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.3819

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved