NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA LỢN NÁI DVN1 VÀ DVN2

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 26/11/20                Ngày hoàn thiện: 19/12/20                Ngày đăng: 21/12/20

Các tác giả

1. Nguyễn Mạnh Hà Email to author, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
2. Vũ Văn Quang, Viện Chăn nuôi
3. Trần Thị Linh, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Tóm tắt


Nghiên cứu được tiến hành trên đàn lợn cái hậu bị và nái sinh sản dòng DVN1 và DVN2 nuôi tại Trạm Nghiên cứu và Phát triển giống lợn hạt nhân Tam Điệp – Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương, Viện Chăn nuôi. Nghiên cứu sự thành thục tính dục của đàn lợn cái hậu bị, kết quả cho thấy: tuổi động dục lần đầu của hai dòng DVN1 và DVN2 tương đương nhau, lần lượt là 180,87 ngày và 181,17 ngày; khối lượng động dục lần đầu tương ứng là 127,30 và 127,90 kg, tuổi phối giống lần đầu tương ứng 239,73 và 241,03 ngày tuổi; tuổi đẻ lứa đầu tương ứng 354,87 và 355,90 ngày tuổi. Một số chỉ tiêu về khả năng sinh sản của hai dòng lợn nái DVN1 và DVN2 đạt khá cao, cụ thể: số con sơ sinh/ổ của lợn nái DVN1 là 11,03 con, của DVN2 là 10,79 con; số con sơ sinh sống/ổ đạt 10,64 con ở dòng DVN1 và 10,27 con ở dòng DVN2; số con cai sữa/ổ đạt 10,13 con (DVN1) và 9,80 con (DVN2); khối lượng cai sữa/ổ đạt 67,10 kg đối với lợn DVN1 và 65,27 kg ở lợn DVN2. Nhìn chung, các chỉ tiêu này của hai dòng lợn nái DVN1 và DVN2 đều có xu hướng tăng dần từ lứa 1 đến lứa 3.


Từ khóa


Lợn nái DVN1 và DVN2; thành thục tính dục; tuổi động dục lần đầu; khả năng sinh sản của lợn nái; số con sơ sinh/ổ của lợn nái DVN1 và DVN2

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. T. P. Doan, H. V. Pham, M. X. Tran, T. V. Luu, S. V. Doan, T. D. Vu, and B. V. Dang, "Reproductive productivity and selective orientation for Duroc, Landrace and Yorkshire sows at Dabaco Nuclear Pig Company Limited," (in Vietnamese), Journal of Science and Development, vol. 08, no. 13, pp. 1397-1404, 2015.

[2]. S. H. Trinh, and P. D. Pham, "Reproductive performance of genetically modified Landrace, Yorkshire, Duroc and Pietrain pigs at the Thuy Phuong Pig Research Center," (in Vietnamese), Journal of animal science and technology, vol. 255, no. 3.20, pp. 19-24, 2020.

[3]. D. V. Nguyen, H. Q. Bui, T. H. Giang, T. D. Dang, T. V. Nguyen, V. Q. Tran, and V. T. Nguyen, "Breeding and production performance of Mong Cai, Pietrain, Landrace, Yorkshire sows and crossbred heterosis F1(LR x MC), F1(Y x MC) và F1(Pi x MC)," (in Vietnamese), Journal of animal science and technology – Vietnam National Instutute of Animal Sciences, vol. 22, pp. 29-36, 2010.

[4]. H. T. Nguyen, "Growth and reproduction of Landrace pigs x (Yorkshire x VCN15) through generations and the productivity of offspring when mated to pietrain x Duroc males," (in Vietnamese), Doctoral thesis in Agriculture, National Institute of Animal Husbandry, Ha Noi, 2018.

[5]. S. H. Trinh, Q. V. Vu, and H. H. Le (2020a), "The growth, sexual and reproductive physiology of L and Y pigs raised at Indovina Thai Binh Company," (in Vietnamese), Journal of animal science and technolog, Vietnam National Instutute of Animal Sciences, vol. 254, no. 2.20, pp. 7-11, 2020.

[6]. M. T. Nguyen, "Evaluate the fertility and growth of two pigs crossed between F1 (LxY) and F1 (YxL) sows mated to PiDu male raised in some farms in Ninh Binh," (in Vietnamese), Master's thesis in agriculture, Hanoi Agricultural University I, 2012.

[7]. B. V. Dang, "Reproductive performance of Landrace and Yorkshire sows raised in the northern hatcheries (1996-2001)," (in Vietnamese), Journal of agricultural science and technology, Vietnam National Instutute of Animal Sciences, vol. 1, no. 2/2003, pp. 113-117, 2001.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved