XÁC ĐỊNH MỘT SỐ LOÀI CÂY DƯỢC LIỆU CÓ NGUY CƠ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI VƯỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN, SA PA, LÀO CAI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 24/11/20                Ngày hoàn thiện: 16/12/20                Ngày đăng: 21/12/20

Các tác giả

1. Nguyễn Hoàng Email to author, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
2. Hoàng Văn Hùng, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
3. Thào A Dia, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
4. Doãn Thu Hà, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Tóm tắt


Hiện nay, việc nghiên cứu xác định các loài cây có nguy cơ, đặc biệt là các loài cây dược liệu để đưa ra các biện pháp bảo tồn đang được quan tâm, tuy nhiên các tiêu chuẩn để xác định các loài có nguy cơ chủ yếu dựa vào danh lục của IUCN hoặc Sách Đỏ Việt Nam. Nghiên cứu này thực hiện việc xác định các loài dược liệu có nguy cơ dựa vào cộng đồng nhằm bổ sung các loài thực vật có nguy cơ tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, Sa Pa, Lào Cai. Trong nghiên cứu này, tác giả đã sử dụng các phương pháp: phân tích, kế thừa và tổng hợp số liệu thứ cấp; điều tra phỏng vấn theo phương pháp PRA. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 01 loài dược liệu không có trong danh lục của IUCN, Sách Đỏ Việt Nam nhưng lại đang có nguy cơ bị đe dọa theo đánh giá của cộng đồng là cây Bàn tay ma (Tên khoa học là Heliciopsis lobata (Merr.) Sleum.). Bên cạnh đó, một số loài có trong bài thuốc tắm của người Dao đỏ chưa xác định được tên khoa học. Qua kết quả nghiên cứu có thể thấy việc đánh giá các loài thực vật có nguy cơ bị de dọa dựa vào cộng đồng tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên có ý nghĩa lớn trong việc bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực này.


Từ khóa


Cây dược liệu; cộng đồng; loài; đe dọa; bảo tồn

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. T. M. Dinh, and X. T. Do, “Threatened tree species status in Hoang Lien National Park, Lao Cai province,” (in Vietnamese), The 4th National Scientific Conference on Ecology and Biological Resources, 2011, pp. 1010-1016.

[2]. G. M. Mace, "The role of taxonomy in species conservation," Basic Biological Science, vol. 359, pp. 711-719, 2004.

[3]. R. K. Nanyunja, The Role of Indigenous Knowledge in Biodiversity Assessment and Monitoring: A Case Study in Uganda, 2006, USDA Forest Service Proceedings RMRS-P-42CD, pp 543-549, 2006.

[4]. L. M. Jonhson, “A place that’s good - Gitsan landscape perception and ethnoecology,” Human Ecology, vol. 28, no. 2, pp. 301-325, 2000.

[5]. D. B. K. Dovie, E. T. F. Witkowski, and C. M. Shackleton, "Knowledge of plant resource use based on location, gender and generation," Applied Geography, vol. 28, no. 4, pp. 311-322, 2008.

[6]. D. O. A. Atari, E. K. Yiridoe, S. Smale, and P. N. Duinker, "What motivates farmers to participate in the Nova Scotia environmental farm plan program? Evidence and environmental policy implications," Journal of Environmental Management, vol. 90, no. 2, pp. 1269-1279, 2009.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved