NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT HẠT GIỐNG ĐỘC HOẠT (Angelica pubescens Maxim. f.biserrata Shan et Yuan) TẠI BÁT XÁT, LÀO CAI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/11/20                Ngày hoàn thiện: 18/12/20                Ngày đăng: 21/12/20

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Tần Email to author, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
2. Hoàng Văn Hùng, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
3. Trần Ngọc Tuấn, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
4. Dương Thị Thanh Hương, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Tóm tắt


Độc hoạt có tên khoa học là Angelica pubescens Maxim. f.biserrata Shan et Yuan. Họ hoa tán - Apiaceae, là cây thuốc quý có nguồn gốc từ Trung Quốc. Sản xuất hạt giống có vai trò quan trọng trong nông nghiệp, tạo nguồn hạt giống phục vụ cho trồng trọt sau này. Hiện nay, nguồn giống độc hoạt phải nhập từ Trung Quốc nên việc nghiên cứu sản xuất giống là rất cần thiết. Các thí nghiệm về ảnh hưởng, mật độ khoảng cách và phân bón, được bố trí theo phương pháp ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD), 3 lần nhắc lại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi trồng Độc hoạt lấy hạt mật độ trồng thích hợp là 8 vạn cây/ha (tương đương với khoảng cách 30 x 40 cm) và lượng phân bón thích hợp là 10.000 kg phân chuồng + 1000 kg NPK (5:10:3:8).


Từ khóa


Dược liệu; Độc hoạt; phân bón; mật độ - khoảng cách; Bát Xát-Lào Cai

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Institute of Medicinal Materials, Medicinal plants and animals for medicine in Vietnam. Science and Technology Publishing House, vol. 1, 2, 2006.

[2]. X. F. Ding, X. Feng, Y. F. Dong, X. Z. Zhao, Y. Chen, M. Wang, “Studies on chemical constituents of the roots of Angelica pubescens,” Journal of Chinese medicinal materials, vol. 31, no. 4, pp. 516-518, 2013.

[3]. X. N. Nguyen, T. T. T. Dinh, H. T. Nguyen, T. H. Nguyen, and B. H. Dinh, “Research results on building a process of cultivating the genetically active plant (Angelica pubescent Ait.),” Journal of Science Vietnam Agricultural Technology School, vol. 77, no. 4, pp. 110-114, 2017.

[4]. Q. L. Ngo et al, Research on Japanese poisonous plants (Angelica terebinthaceum) in Ban Khoang, Sa Pa, Lao Cai, Institute of Medicinal Materials - Scientific research works to create medicinal materials, 2008.

[5]. V. L. Vu, and V. H. Nguyen, Seed Production and Seed Technology. Agriculture Publishing House, 2007.

[6]. T. L. Nguyen, and T. D. Bui, Textbook of experimental methods, University of Agriculture I, Hanoi, 2005.

[7]. Institute of Soil of Agriculture, Handbook of Fertilizers. Agricultural Publishing House, 2005.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved