THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP - ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TRÚ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 19/01/21                Ngày hoàn thiện: 28/04/21                Ngày đăng: 29/04/21

Các tác giả

Nguyễn Thị Phương Quỳnh Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu này được thực hiện tại phòng khám ngoại trú trung tâm y tế huyện Việt Yên – Bắc Giang nhằm mục đích nâng cao chất lượng điều trị cho những bệnh nhân tăng huyết áp mắc kèm đái tháo đường, hạn chế sự tiến triển đến các biến chứng của bệnh từ đó giúp giảm chi phí điều trị và giảm tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhìn chung thuốc điều trị đái tháo đường được lựa chọn là phù hợp với khuyến cáo (92,16% bệnh nhân được điều trị ĐTĐ với metformin, 7,21% bệnh nhân được điều trị bằng insulin. Về điều trị THA, chủ yếu là đơn trị liệu bằng nhóm chẹn kênh canxi hoặc nhóm ức chế men chuyển (51,41%). Một tỉ lệ nhỏ bệnh nhân được điều trị THA không đúng với hướng dẫn của Bộ Y tế (chiếm 0,63%). Có nhiều tương tác giữa các thuốc điều trị ĐTĐ và THA nhưng chủ yếu ở mức độ trung bình, được Micromedex xếp vào tương tác không có ý nghĩa lâm sàng.


Từ khóa


Thuốc; Phác đồ điều trị; Tăng huyết áp; Đái tháo đường; Trung tâm y tế huyện Việt Yên – Bắc Giang

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Organization World Health, Western pacific region, The Asia- pacific perspective: Redefining obesity and its treatment, 2000, pp. 18-20.

[2] V. Tsimihodimos et al, “Hypertension and Diabetes Mellitus,” Hypertension, vol. 71, no. 3, pp. 422-428, 2018.

[3] A. A. Rizv, “Addressing hypertension in the patient with type 2 diabetes mellitus: pathogenesis, goals, and therapeutic approach,” Eur Med J Diabetes, vol. 5, no. 1, pp. 84–92, 2017.

[4] S. E. Inzucchi, R. M. Bergenstal, and J. B. Buse, “Management of hyperglycemia in type 2 diabetes: A patient-centered approach. Position statement of the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes,” Diabetes Care, vol. 35, no. 6, pp. 1364-1379, 2018.

[5] T. T. H. Doan, “Analysis of drug use in hypertensive patients with diabetes at the outpatient clinic of traditional medicine hospital, Ministry of Public Security,” Master's thesis in pharmacology (In Vietnames), Hanoi University of Pharmacy, 2015.

[6] H. T. Nguyen, Pathogenesis of hypertension in diabetic patients (In Vietnames). Department of Internal Medicine - Hue University of Medicine and Pharmacy, 2017.

[7] The Ministry of Health, Guidelines for the diagnosis and treatment of hypertension, issued together with the Decision No. 3192 / QD-BYT dated August 31, 2010 of the Minister of Health, 2010.

[8] The Ministry of Health, Guidelines for the diagnosis and treatment of type 2 diabetes, 2020.

[9] Vietnam National Heart Association, Recommendations on the diagnosis and treatment of hypertension, 2018.

[10] N. Abel, K. Contino, N. Jain, N. Grewal, E. Grand, I. Hagans, K. Hunter1, and S. Roy, Eighth Joint National Committee (JNC-8) Guidelines, 2014.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved