HỎI ĐÚNG ĐỂ TỰ HỌC VÀ HỌC TẬP CỘNG TÁC THÀNH CÔNG – HƯỚNG TỚI XÂY DỰNG NGƯỜI HỌC NGOẠI NGỮ ĐỘC LẬP TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 29/06/18

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Quế Email to author, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên
2. Hoàng Thị Nhung, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Làm thế nào để người học ngoại ngữ nhận ra điểm yếu của mình và tìm ra giải pháp phù hợp? Tất cả đều bắt đầu bằng việc đặt ra câu hỏi đúng. Vì câu hỏi có đúng thì mới có câu trả lời thỏa đáng, do đó, việc đặt câu hỏi đúng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người học xác định chính xác các vấn đề khó khăn khi học ngôn ngữ và cách giải quyết chúng một cách tối ưu. Bài viết này giới thiệu một đường hướng mới trong chiến lược tự học ngoại ngữ của học viên, sử dụng các dự án học tập dựa trên vấn đề đã được thử nghiệm giảng dạy cho giáo viên phổ thông các cấp tham gia chương trình bồi dưỡng năng lực tiếng Anh tại Đại học Thái Nguyên trong khuôn khổ Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020. Cụ thể, một số vấn đề liên quan đến việc đặt một câu hỏi phù hợp khi bắt đầu bất cứ kế hoạch học tập nào sẽ được tác giả đưa ra thảo luận, bao gồm: định nghĩa, tầm quan trọng, tiêu chuẩn và các bước để thiết kế một câu hỏi học tập theo hướng hành động phù hợp và cuối cùng, tác giả đưa ra một mô hình gợi ý cách đặt câu hỏi đúng cho các dự án tự học hoặc học tập cộng tác theo nhóm. Với mục đích giúp người học có khả năng và động lực học tập suốt đời, bài viết này phù hợp với sinh viên và giáo viên ở bất kỳ cấp độ nào muốn tìm hiểu cách mà các dự án học tập dựa trên vấn đề có thể giúp nâng cao năng lực tiếng Anh cho người học – một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của Việt Nam trong bối cảnh gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN và hội nhập toàn cầu.

Từ khóa


Đặt câu hỏi đúng, đề án học tập dựa trên vấn đề, học tập cộng tác, tự học, Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, Đại học Thái Nguyên, Hội nhập cộng đồng ASEAN và thế giới

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved