XÂY DỰNG HỆ ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT CÁC TRẠM ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HÒA LƯỚI, ỨNG DỤNG TẠI LÀO CAI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 12/05/21                Ngày hoàn thiện: 28/05/21                Ngày đăng: 31/05/21

Các tác giả

1. Dương Quốc Hưng Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Hữu Công, Đại học Thái Nguyên
3. Nguyễn Thế Cường, Đại học Thái Nguyên
4. Đoàn Đức Quang, Công ty Cổ phần Cơ điện tử ASO

Tóm tắt


Ngày nay, khi mà nguồn năng lượng hóa thạch đang dần cạn kiện thì việc khai thác các nguồn năng lượng tái tạo đã trở thành một vấn đề cấp bách. Trong đó hệ thống điện năng lượng mặt trời được đặc biệt quan tâm. Tại Việt Nam, Nhà nước đã có chính sách cho phép các nhà sản xuất điện năng lượng mặt trời hòa lưới và bán điện cho công ty điện lực EVN. Khi mà các trạm điện năng lượng mặt trời ngày càng nhiều, thì việc xây dựng một hệ thống SCADA là một vấn đề cần thiết. Hệ thống SCADA giám sát năng lượng mặt trời cho phép kiểm soát toàn bộ các trạm năng lượng mặt trời được thiết kế, chúng được kết nối thông qua một phần mềm giao tiếp với mạng Internet. Từ đó, giúp chúng ta phân tích, đánh giá và đưa ra cảnh báo tình trạng của hệ thống theo thời gian thực ở bất kỳ nơi đâu, miễn là có mạng Internet. Bài báo này là kết quả của việc xây dựng thử nghiệm một phần mềm SCADA truyền thông bằng công nghệ 4G áp dụng cho hệ thống gồm 3 trạm điện năng lượng mặt trời được lắp đặt tại thành phố Lào Cai - tỉnh Lào Cai.

Từ khóa


Năng lượng mặt trời; SCADA; Mạng truyền thông công nghiệp; Mạng 4G; Router F3425

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] D. Delimustafic, J. Islambegovic, A. Aksamovic, and S. Masic, “Model of a hybrid renewable energy system: Control, supervision and energy distribution,” 2011 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, 2011, pp. 1081-1086.

[2] A. Tsagaris and D. G. Triantafyllidis, “Data monitoring system for supervising the performance assessment of a photovoltaic park,” CINTI 2012 - 13th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics, Proceedings, 2012, pp. 385-389.

[3] S. Tiwari and R. N. Patel, “Real Time Monitoring of Solar Power Plant and Automatic Load Control,” Engineering and Systems (SCES), 2015 IEEE Students Conference on, 2015, pp. 1-6.

[4] P. Guerriero, F. Di Napoli, G. Vallone, V. Dalessandro, and S. Daliento, “Monitoring and diagnostics of PV plants by a wireless self-powered sensor for individual panels,” IEEE Journal of Photovoltaics, vol. 6, no. 1, pp. 286-294, 2016.

[5] P. Guerriero, G. Vallone, M. Primato, F. Di Napoli, L. Di Nardo, V. D’Alessandro, and S. Daliento, “A wireless sensor network for the monitoring of large PV plants,” 2014 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, 2014, pp. 960-965.

[6] G. Bayrak and M. Cebeci, “Monitoring a grid connected PV power generation system with labview,” IEEE Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), 2013 International Conference on, 2013, pp. 562-567.

[7] C. I. Chow and J. Mungkornassawakul, “A smart recording power analyzer prototype Using LabVIEW and low-cost data acquisition (DAQ) in being a smart renewable monitoring system,” IEEE Green Technologies Conference, 2013, pp. 49-56.

[8] C. Lin, G. Jie, Z. Wu, and W. Rui, “Design of networked monitoring system of PV grid-connected power plant,” Proceedings of 2011 International Conference on Electronic and Mechanical Engineering and Information Technology, EMEIT 2011, 2011, vol. 3, pp. 1169-1172.

[9] A. Soetedjo, Y. I. Nakhoda, and D. Suryadi, “Development of data acquisition system for hybrid power plant,” 2013 13th International Conference on Quality in Research, QiR 2013 - In Conjunction with the 2nd International Conference on Civic Space, ICCS 2013, 2013, pp. 197-201.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4221

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved