SO SÁNH THỜI GIAN SỐNG CỦA CÁC BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI TẾ BÀO NHỎ KHÔNG DI CĂN VÀ DI CĂN TẠI CÁC CƠ QUAN KHÁC NHAU

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 01/04/21                Ngày hoàn thiện: 28/04/21                Ngày đăng: 29/04/21

Các tác giả

1. Hoàng Tiến Mạnh Email to author, Học viện quân y
2. Nguyễn Thị Thanh, Bệnh viện E

Tóm tắt


Ung thư phổi tế bào nhỏ là căn bệnh nguy hiểm đe dọa đến tính mạng và sức khỏe con người. Nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá các yếu tố nguy cơ của di căn và ảnh hưởng của di căn tại các cơ quan khác nhau đến thời gian sống thêm ở bệnh nhân. Dữ liệu bệnh nhân được thu thập từ cơ sở dữ liệu SEER trong khoảng 2010-2016. Phương pháp nghiên cứu hồi cứu được sử dụng để khảo sát. 4933 bệnh nhân được sàng lọc để tiến hành phân tích, trong đó 2316 bệnh nhân có di căn, chiếm 46,9%. Trong thời gian theo dõi có 3990 (80,9%) bệnh nhân tử vong; trong đó, 3707 (92,9%) tử vong do ung thư phổi, chỉ có 283 (17,1%) tử vong vì các bệnh hoặc nguyên nhân khác. Việc bệnh nhân có di căn hay không có liên quan chặt chẽ đến tuổi, giới tính, giai đoạn T, giai đoạn N, phẫu thuật ung thư nguyên phát và xạ trị (P<0,05). Thời gian sống trung bình ở nhóm bệnh nhân không di căn là 13 tháng, ở các nhóm bệnh nhân có di căn là 9 tháng (phổi), 8 tháng (xương), 7 tháng (não), 7 tháng (gan) và 6 tháng (đa cơ quan). Di căn cho thấy tiên lượng xấu ở bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ. Có sự khác biệt rõ rệt về tiên lượng giữa các nhóm bệnh nhân, thời gian sống trung bình có thứ tự là: không di căn > di căn phổi > di căn xương, di căn não, di căn gan > di căn đa cơ quan.


Từ khóa


Ung bướu; Ung thư phổi tế bào nhỏ; Di căn; Thời gian sống thêm; Xạ trị

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] R. L. Siegel, K. D. Miller, H. E. Fuchs, and A. Jemal, "Cancer Statistics, 2021," CA Cancer J Clin, vol. 71, no. 1, pp. 7-33, 2021.

[2] N. Howlader et al., "SEER Cancer Statistics Review, 1975-2013, National Cancer Institute." Bethesda, MD, 2013. [Online]. Available: https://seer.cancer.gov/archive/csr/1975_2013/. [Accessed Dec. 12, 2020].

[3] T. Sher, G. K. Dy, and A. A. Adjei, "Small cell lung cancer," Mayo Clin Proc, vol. 83, no. 3, pp. 355-67, 2008.

[4] S. N. Waqar and D. Morgensztern, "Treatment advances in small cell lung cancer (SCLC)," Pharmacol Ther, vol. 180, pp. 16-23, 2017.

[5] M. Riihimäki et al., "Metastatic sites and survival in lung cancer," Lung Cancer, vol. 86, no. 1, pp. 78-84, 2014.

[6] D. H. Pham, V. T. Tran, and T. C. Dang, "Cancer registry results in some regions in Vietnam in the 2006-2007 period," Ho Chi Minh city medicine, vol. 13, no. 5, pp. 53-64, 2009.

[7] H. Rief et al., "Survival and prognostic factors in non-small cell lung cancer patients with spinal bone metastases: a retrospective analysis of 303 patients," Strahlenther Onkol, vol. 190, no. 1, pp. 59-63, 2014.

[8] C. Kan, G. Vargas, F. L. Pape, and P. Clézardin, "Cancer Cell Colonisation in the Bone Microenvironment," Int J Mol Sci, vol. 17, no. 10, pp. 1674, 2016.

[9] E. Schapira et al., "Improved Overall Survival and Locoregional Disease Control With Concurrent PD-1 Pathway Inhibitors and Stereotactic Radiosurgery for Lung Cancer Patients With Brain Metastases," Int J Radiat Oncol Biol Phys, vol. 101, no. 3, pp. 624-629, 2018.

[10] S. Sung, S. W. Lee, Y. K. Kwak, J. H. Kang, S. H. Hong, and Y. S. Kim, "Intracranial control and survival outcome of tyrosine kinase inhibitor (TKI) alone versus TKI plus radiotherapy for brain metastasis of epidermal growth factor receptor-mutant non-small cell lung cancer," J Neurooncol, vol. 139, no. 1, pp. 205-213, 2018.

[11] C. Zhang, C. Liao, B. C. Penney, D. E. Appelbaum, C. A. Simon, and Y. Pu, "Relationship between Overall Survival of Patients with Non-Small Cell Lung Cancer and Whole-Body Metabolic Tumor Burden Seen on Postsurgical Fluorodeoxyglucose PET Images," Radiology, vol. 275, no. 3, pp. 862-869, 2015.

[12] V. T. Tran, V. Q. Le, and T. Q. Nguyen, Guidelines for diagnosis and treatment of common cancers. Medical Publishing House, 2019.

[13] Y. K. Chae et al., "Recent Advances and Future Strategies for Immune-Checkpoint Inhibition in Small-Cell Lung Cancer," Clin Lung Cancer, vol. 18, no. 2, pp. 132-140, 2017.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved