PHÂN TÍCH TÍNH PHÙ HỢP TRONG SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRÊN BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN TIÊU HÓA VÀ TAI MŨI HỌNG ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NỘI CỦA BỆNH VIỆN TUỆ TĨNH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/04/21                Ngày hoàn thiện: 29/04/21                Ngày đăng: 29/04/21

Các tác giả

1. Bùi Thị Hảo, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
2. Bùi Thị Hà Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Thị Vân Anh, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bằng phương pháp nghiên cứu mô tả hồi cứu dữ liệu, tác giả nghiên cứu phân tích sự phù hợp trong việc lựa chọn phác đồ kháng sinh ban đầu và sử dụng kháng sinh điều trị đối với các bệnh nhân nhiễm khuẩn hô hấp và bệnh nhân nhiễm khuẩn tiêu hóa điều trị nội trú tại khoa Nội- Bệnh viện Tuệ Tĩnh. Kết quả cho thấy, có 8/58 (13,8%) bệnh nhân mắc viêm loét dạ dày tá tràng, 12/67 (17,9%) bệnh nhân mắc nhiễm khuẩn hô hấp và tai mũi họng được đánh giá không phù hợp trong việc lựa chọn phác đồ điều trị kháng sinh so với khuyến cáo. Chỉ có 1/33 (3,0%) bệnh nhân dùng Metronidazol với mức liều thấp hơn khuyến cáo. Tỷ lệ bệnh nhân được sử dụng đúng liều trong các bệnh lý hô hấp là khá cao với các kháng sinh thông thường, tuy nhiên với kháng sinh metronidazol và gentamicin thì tỷ lệ liều thấp đạt 100% trên tất cả số bệnh nhân được dùng. Doxycyclin dùng mức liều cao là 1/1 bệnh nhân đạt 100%, Cefuroxime dùng mức liều cao là 1/14 bệnh nhân đạt 7,1%. Hầu hết đều có nhịp đưa thuốc phù hợp với khuyến cáo, chỉ có tỷ lệ nhỏ 1 vài kháng sinh có nhịp đưa thuốc không phù hợp là Cefuroxime với 4/18 bệnh nhân chiếm tỷ lệ 22,4% và Cefotaxime với 2/23 bệnh nhân chiếm tỷ lệ 8,7%. Đặc biệt 100% các kháng sinh trong mẫu nghiên cứu được sử dụng với đường dùng thuốc phù hợp với khuyến cáo.


Từ khóa


Kháng sinh; Nhiễm khuẩn tiêu hóa; Nhiễm khuẩn tai mũi họng; Tính phù hợp; Hồi cứu

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] T. N. Tran, “Evaluate the using antibiotics at Viet nam Uong Bi – Sweedes,” the master pharmacy thesis, Ha Noi Pharmacy University, 2014.

[2] M. P. Doan, Q. A. Nguyen, and V. H. Nguyen, "Distribution characteristics and resistant antibiotic trends of the infectious hospital fators at ICU- Bach Mai hospital, 2002 – 2009," Journal of practical medicine, vol. 829, no. 7, pp. 42-45, 2012.

[3] N. T. Tran et al., “Investigating the situation of using drugs at bach Mai Hospital in 2011,” Journal of practical medicine, vol. 830, no. 7, pp. 24-28, 2012.

[4] H.V. Phạm, “The antibiotic resistance and antibiotic resistance mechanisms at present,” Journal of The Ho Chi Minh city medical association (JHMA), no. 3, pp. 37-42, 2017.

[5] N. T. Tran et al. (2013), “Investigating the situation of the using antibiotics in external hospital patients at bach Mai,” Journal of practical medicine, vol. 878, no. 8, pp. 84-88, 2013.

[6] Governnent, The decision No 30/2005/QĐ-TTg on date 02/02/2005 about establetment Viet Nam Traditional Medicine and Pharmacy University, 2005.

[7] Ministry of Health, Viet Nam National Formulary, The second published papers, Medical Publishers, Ha Noi, 2018.

[8] Ministry of Health, Guidelines of the diagnostic and therapeutic respiratory promulgated with the decision No 4235/QĐ-BYT on date 31/12/2012, 2012.

[9] Ministry of Health, Guidelines of some diagnostic and therapeutic ENT diseases promulgated with the decision No 5643/QĐ-BYT on dated 31/12/2015, 2015.

[10] Ministry of Health, Guidelines of the using antibotics promulgated with the decision No 708/QĐ-BYT on date 02/03/2015, 2015.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved