THIẾT KẾ TỦ THÔNG MINH TRỒNG RAU SẠCH CHO CĂN HỘ CHUNG CƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ INTERNET OF THINGS

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 08/04/21                Ngày hoàn thiện: 31/05/21                Ngày đăng: 31/05/21

Các tác giả

1. Hoàng Văn Thực Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên
2. Đào Thị Phượng, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên
3. Đoàn Thị Thanh Thảo, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Hiện nay cùng với sự phát triển của các ngành khoa học kỹ thuật nói chung thì công nghệ kỹ thuật điện tử đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực như: công nghiệp, nông nghiệp, đời sống, quản lý thông tin. Tuy nhiên, trong nhiều năm gần đây quy mô cũng như chất lượng và sản lượng nông nghiệp của nước ta luôn thấp hơn so với các nước khác mà nguyên nhân chính là việc công nghệ sản xuất của nước ta quá lạc hậu, chủ yếu dựa vào tay chân. Nên việc đưa khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp là vô cùng cần thiết. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu và thiết kế tủ thông minh trồng rau sạch cho căn hộ chung cư ứng dụng công nghệ IoT nhằm mục đích cung cấp nguồn thực phẩm an toàn cho sức khỏe gia đình và tạo ra không khí trong lành cho ngôi nhà. Bên cạnh đó, trong mỗi tủ trồng rau có chức năng đọc nhiệt độ, độ ẩm không khí, ánh sáng và độ ẩm đất thông qua các cảm biến và dữ liệu được hiển thị trực tiếp trên màn hình LCD. Đồng thời dữ liệu cũng được hiển thị trên giao diện ứng dụng tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng có thể giám sát hệ thống từ xa thông qua Internet. 


Từ khóa


Giải pháp IoT cho hệ thống trồng rau sạch; Công nghệ vạn vật kết nối Internet; Thiết bị trồng rau sạch tại nhà; Chậu trồng rau thông minh; Web FireBase

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] A. Zanella, N. Bui, A. Castellani, L. Vangelista, and M. Zorgi, “Internet of things for smart cities,” IEEE IoT-J., vol. 1, no. 1, pp. 22-32, 2014.

[2] Malhotra, S. Som, and S. K. Khatri, “IOT-enabled engineering for agriculture,” Journal Information Systems and Computer Networks (ISCON), vol. 2, no. 3, pp. 129-133, 2019.

[3] X. Wang and Liu, “The application of internet of things in agricultural means of production supply chain management,” Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, vol. 6, no. 7, pp. 2304-2310, 2014.

[4] S. R. Prathibha, A. Hongal, and M. P. Jyothi, “IOT Based Monitoring System in Smart Agriculture,” International Conference on Recent Advances in Electronics and Communication Technology ICRAECT, 2017, pp. 81-84.

[5] K. E. Adetunji and M. K. Joseph, “Development of a Cloud-Based Monitoring System Using 4Duino: Applications in Agriculture,” Advances in Big Data Computing and Data Communication Systems (icABCD) 2018 International Conference, 2018, pp. 4849-4854.

[6] D. P. Nguyen, Microprocessor Textbook. Publishing National University Ho Chi Minh City, 2016.

[7] R. Gunawan, I. Taufik, E. Mulyana, O. T. Kurahman, M. A. Ramdhani, and Mahmud, “Chatbot Application on Internet Of Things (IoT) to Support Smart Urban Agriculture,” 2019 IEEE 5th International Conference on Wireless and Telematics (ICWT), 2019, pp. 1-6.

[8] J. M. Talavera et al., “Review of IoT applications in agro-industrial and environmental fields,” Comput Electron Agric, vol. 142, no. 7, pp. 283-297, 2017.

[9] Malhotra, S. Som, and S. K. Khatri, “IOT Aided Techniques for Agriculture,” 4th International Conference on Information Systems and Computer Networks (ISCON), 2019, pp. 129-133.

[10] S. Gertphol, P. Chulaka, and T. Changmai, “Predictive models for Lettuce quality from Internet of Things-based hydroponic farm,” 22nd International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), 2018, pp. 1-5.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4287

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved