NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA SÂU SÁP VÀ ỨNG DỤNG SÂU SÁP VÀO XỬ LÍ RÁC THẢI NILON PE TẠI KHOA QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 14/04/21                Ngày hoàn thiện: 04/05/21                Ngày đăng: 20/05/21

Các tác giả

1. Đặng Hoàng Hà Email to author, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên
2. Đỗ Thị Minh Phương, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên
3. Hoàng Bằng Lâm, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Tình trạng rác thải nhựa đang gây ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người. Sâu sáp được biết đến là thức ăn cho các loài chim, bò sát, và khả năng ăn nilon. Mục tiêu của bài báo nhằm nghiên cứu đặc tính sinh học của sâu sáp (Galleria mellonella), và ứng dụng chúng để giải quyết rác thải nilon ở Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên. Nghiên cứu được thực hiện trên 3 công thức thí nghiệm với nguồn thức ăn là nilon PE và mật ong, dưới điều kiện nhiệt độ và độ ẩm thích hợp tại phòng thí nghiệm của Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên trong tháng 8, 9, 10 năm 2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy, qua 4 giai đoạn phát triển, sâu sáp đã hoàn thành vòng đời trong khoảng thời gian 35 - 40 ngày. Nilon PE chỉ được đồng hóa ở giai đoạn ấu trùng của sâu sáp. Với nhiệt độ 26-33oC, độ ẩm 80-83%, 100 con sâu sáp có thể xử lý 1517,7 ± 8,9mg khi thức ăn chỉ chứa nilon, 2200,2 ± 8,7mg khi thức ăn được bổ sung 5g mật ong/khay và khi thức ăn được trộn thêm 10g mật ong/khay là 2120,3 ± 7,9mg. Nghiên cứu cho thấy sâu sáp có khả năng xử lý nilon PE trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm tại Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên.

Từ khóa


Sâu sáp; Galleria mellonella; Đặc tính sinh học; Xử lý nilon; PE

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] V. B. Khyade, “Review On Biodegradation of Plastic Through Waxworm (Order: Lepidoptera; Family: Pyralidae),” International Academic Journal of Economics, vol. 5, no. 4, pp. 31-38, 2018, doi: 10.9756/IAJE/V5I1/1810008.

[2] C. Arnold, “This Bug Can Eat Plastic. But Can It Clean Up Our Environment, National Gegraphic,” 2017. [Online]. Available: https://www.nationalgeographic.com/science/article/wax-worms-eat-plastic-polyethylene-trash-pollution-cleanup.[Accessed February 10, 2021].

[3] Brandon University, “Plastivores: Remarkable waxworms devour plastic waste in BU study,” 2020. [Online]. Available: https://www.brandonu.ca/news/2020/03/04/plastivores-remarkable-waxworms-devour-plastic-waste-in-bu-study/. [Accessed March 10, 2021].

[4] C. V. Nguyen, “Contributing an environmentally friendly plastic (PE) waste treatment method, Clean Energy Vietnam,” 2019. [Online]. Available: https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Gop-mot-phuong-phap-xu-ly-rac-thai-nilon-PE-than-thien-voi-moi-truong-0-1956-3900. [Accessed March 7, 2021].

[5] H. Kundungal, M. Gangarapu, S. Sarangapani, A. Patchaiyappan, and S. P. Devipriya, “Efficient biodegradation of polyethylene (HDPE) waste by the plastic-eating lesser waxworm (Achroia grisella),” Environmental Science and Pollution Research, vol. 26, pp. 18509–18519, 2019, doi: 10.1007/s11356-019-05038-9.

[6] R. Leblanc, “The Decomposition of Waste in Landfills. The balance small business,” 2021. [Online]. Available: https://www.thbalancesmb.com/how-long-does-it-take-garbage-to-decompose-2878033# plastic-waste. [Accessed March 17, 2021].

[7] I. Wojda, B. Staniec, M. Sułek, and J. Kordaczuk, “The greater wax moth Galleria mellonella: biology and use in immune studies,” Pathogens and Disease, vol. 78, no. 9, pp. 1-15, 2020, doi: 10.1093/femspd/ftaa057.

[8] K. A. Fasasi and S. L. O. Malaka, “Life cycle and impact of Greater Wax Moth, Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae), Feeding on Stored Beeswax,” 2006. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/297735427_Life_cycle_and_impact_of_Greater_waxmoth_Galleria_mellonella_L_Lepidoptera_Pyralidae_feeding_on_stored_beeswax. [Accessed January 13, 2021].
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4340

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved