NGHIÊN CỨU VỀ PHONG CÁCH HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT TẠI KHOA QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 14/04/21                Ngày hoàn thiện: 06/05/21                Ngày đăng: 19/05/21

Các tác giả

Nguyễn Thị Phương Thảo Email to author, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm mục đích khảo sát phong cách học tập điển hình của sinh viên năm nhất, Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên. Ngoài ra, nghiên cứu cũng điều tra tác động của phong cách học tập đối với việc học tiếng Anh của người học. Đối tượng nghiên cứu bao gồm 100 sinh viên năm nhất của bốn chuyên ngành khác nhau. Các công cụ thu thập dữ liệu được sử dụng bao gồm “Bảng câu hỏi đánh giá phong cách học tập” và phỏng vấn. Kết quả của nghiên cứu cho thấy rằng, trong các phong cách học tập được nghiên cứu thì hình ảnh, hướng ngoại, suy luận và phản xạ là những phong cách mà sinh viên đặc biệt yêu thích. Mặt khác, phong cách học tập hướng nội và quy nạp là hai phong cách học tập ít được sinh viên ưa chuộng. Ngoài ra, nghiên cứu còn chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt đáng chú ý trong sở thích về phương pháp học tập của sinh viên. Nghiên cứu này không những là một nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các giáo viên tiếng Anh quan tâm đến việc nghiên cứu các phong cách học tập của người học mà còn hỗ trợ giáo viên tìm ra phương pháp giảng dạy phù hợp với phong cách học tập ưa thích của từng đối tượng sinh viên.

Từ khóa


Phong cách học tập; Phong cách giảng dạy; Phong cách học tập ưa thích; Việc học tiếng Anh; Việc giảng dạy tiếng Anh

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] I. M. Alkhasaweh, M. T. Mrayyan, C. Docherty, S. Alashram, and H. Yosef, “Problem-based learning (PBL): Assessing students’ learning preferences using VARK,” Nurse Education Today, vol. 28, pp.572 -579, 2008.

[2] J. Henson and C. W. Stansfield, “The relation of field-dependent-independent cognitive styles to foreign language achievement,” Language Learning, vol. 31, pp. 349-367, 1981.

[3] M. Carbo, R. Dunn, and K. Dunn, Teaching Students to Read through Their Individual Learning Styles. Prentice-Hall, 1986.

[4] A. Katz, “Teaching style: A way to understand instruction in language classrooms,” in Voices from the Language Classroom, K. M. Bailey and D. Nunan, Eds. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, pp.57-87.

[5] R. M. Felder, and L. K. Silverman, “Learning and teaching styles in engineering education,” 1988 Engineering Education, vol. 78, no. 7, pp. 674-681, 1988. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/257431200_Learning_and_Teaching_Styles_in_Engineering_Education. Accessed March 28, 2021].

[6] W. B. Barbe, and M. N. Milone, “What We Know About Modality Strengths,” Educational Leadership, vol. 70, no. 1, pp. 378-380, 1981.

[7] A.D Cohen, R. L Oxford, and S. J. Chito, “Styles and strategies-based instruction: A teachers’ guide,” CARLA Working Paper Series, A rewritten version of paper #7, University of Minnesota, 1990.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4344

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved