TƯƠNG TÁC CHIẾN LƯỢC TRONG CHI TIÊU CHÍNH PHỦ: BẰNG CHỨNG TỪ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TẠI NHẬT BẢN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/04/21                Ngày hoàn thiện: 29/05/21                Ngày đăng: 31/05/21

Các tác giả

Nguyễn Tuấn Dũng Email to author, 1) Khoa Kinh tế Sau Đại học, Đại học Kyushu, 2) Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, một trận động đất quy mô lớn đã xảy ra ở phía Đông Bắc Nhật Bản, tạo ra một chuỗi các thảm họa, phá hủy nền kinh tế Nhật Bản và gây ra thiệt hại lớn tới hệ thống cơ sở hạ tầng và chuỗi cung ứng. Nằm trong nỗ lực toàn quốc nhằm huy động mọi nguồn lực hướng tới kế hoạch hồi phục quốc gia, chính phủ trung ương Nhật Bản đã yêu cầu tất cả các chính quyền địa phương giảm chi tiêu tại địa phương của mình. Bằng phương pháp tiếp cận kinh tế lượng không gian trên dữ liệu của 363 thành phố bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bài báo kiểm tra thực nghiệm về tính phụ thuộc lẫn nhau trong các quyết định của chính quyền địa phương trong tổng mức chi tiêu trên địa bàn. Mô hình tự hồi quy không gian cùng sai số không gian được lựa chọn dựa trên kết quả của các kiểm định hợp lệ. Mô hình được ước lượng bởi phương pháp bình phương nhỏ nhất hai giai đoạn không gian tổng quát. Kết quả chỉ ra bằng chứng về sự tương tác chiến lược giữa các chính quyền địa phương lân cận trong mẫu nghiên cứu. Phương pháp kiểm tra tính vững của mô hình sử dụng ước lượng hợp lý cực đại cũng xác nhận kết quả trên. Kết quả bài báo gợi ý rằng các chính quyền địa phương tại Nhật Bản có thể đã xem xét, cân nhắc các lựa chọn của chính quyền lân cận khi đưa ra các quyết định về ngân sách tại địa phương mình.

Từ khóa


Tương tác chiến lược; Chính quyền địa phương; Chi tiêu chính phủ; Cạnh tranh so sánh; Kinh tế lượng không gian

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] A. C. Case, H. S. Rosen and J. R. Hines, “Budget spillovers and fiscal policy interdependence. Evidence from the states,” Journal of Public Economics, vol. 52, no. 3, pp. 285–307, doi: 10.1016/0047-2727(93)90036-S.

[2] J. A. Granado, J. Martinez-Vazquez, and R. R. Simatupang, “Local government fiscal competition in developing countries: The case of Indonesia,” Urban Public Economics review, no. 8, pp.13-45, 2008.

[3] D. Bartolini and R. Santolini, “Political yardstick competition among Italian municipalities on spending decisions,” The Annals of Regional Science, vol. 49, pp. 213-235, 2012, doi: 10.1007/s00168-011-0437-5.

[4] J. Lundberg, “Spatial interaction model of spillovers from locally provided public services,” Regional Studies, vol. 40, pp. 631-644, 2006.

[5] J. Gu, “Spatial dynamics and determinants of county-level education expenditure in China,” Asia Pacific Education Review, vol. 13, no. 4, pp. 617–634, 2012, doi: 10.1007/s12564-012-9224-y.

[6] Š. Lenka, “Spatial Interdependence of Local Public Expenditures: Selected Evidence from the Czech Republic,” Czech Economic Review, vol. 3, no. 1, pp. 07 - 25, 2009.

[7] J. Wang, “Strategic interaction and economic development incentives policy: Evidence from U.S. States,” Regional Science and Urban Economics, vol. 68, pp. 249–259, 2018, doi: 10.1016/j.regsciurbeco.2017.11.007.

[8] S. Gibbons and H. G. Overman, “Mostly Pointless Spatial Econometrics?” SERC Discussion Papers 61, UK Spatial Economics Research Centre, 2010.

[9] T. Lyytikainen, “Tax competition among local governments: Evidence from a property tax reform in Finland,” Journal of Public Economics, vol. 96, pp. 584-595, 2012.

[10] F. M. Fossen, L. Mergele, and N. Pardo, “Fueling fiscal interactions: Commodity price shocks and local government spending in Columbia,” International Tax and Public Finance, vol. 24, pp. 616-651, 2017.

[11] T. Miyazaki and M. Sato, “Empirical studies on strategic interaction among municipality governments over disaster waste after the 2011 Great East Japan earthquake,” Journal of the Japanese and International Economies, vol. 44, pp. 26-38, 2017.

[12] H. H. Kelejian and I. R. Prucha, “A generalized two-stage least squares procedure for estimating a spatial autoregressive model with spatial autoregressive disturbances,” Journal of Real Estate Finance and Economics, vol. 17, no.1, pp. 99–121, 1998.

[13] H. H. Kelejian and I. R. Prucha, “Specification and estimation of spatial autoregressive models with autoregressive and heteroskedastic disturbances,” Journal of Econometrics, vol. 157, pp. 53–67, 2010.

[14] I. Arraiz, D. M. Drukker, H. H. Kelejian, and I. R. Prucha, “A spatial Cliff-Ord-type
model with heteroskedastic innovations: Small and large sample results,” Journal of Regional Sciences, vol. 50, no. 2, pp. 592–614, 2010.

[15] M. Hayashi and W. Yamamoto, “Information sharing, neighborhood demarcation, and yardstick competition: an empirical analysis of intergovernmental expenditure interaction in Japan,” International Tax and Public Finance, vol. 24, no. 1, pp. 134–163, 2017, doi: 10.1007/s10797-016-9413-4.

[16] S. Kim and S. Park, “Are spending patterns of local government independent? Strategic interactions of U.S. local governments in California,” Lex Localis – Journal of Local Self-Government, vol. 17, no. 1, pp. 121-137, 2019.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4374

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved