ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾP THỊ SỐ ĐẾN HÀNH VI MUA HÀNG TRỰC TUYẾN THÔNG QUA CÁC ỨNG DỤNG MUA SẮM TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/04/21                Ngày hoàn thiện: 12/05/21                Ngày đăng: 20/05/21

Các tác giả

Chinda Somfongbouthtakhan Email to author, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài nghiên cứu này chỉ ra tác động của tiếp thị số lên hành vi mua sắm online thông qua các ứng dụng mua hàng online, tập trung vào ngành công nghiệp bán lẻ ở Thái Nguyên. Đặc biệt, bài viết cũng sẽ đưa ra vai trò trung gian của các ứng dụng mua sắm online trong mối quan hệ giữa tiếp thị số và hành vi mua hàng online. Thêm vào đó, nghiên cứu cũng đưa ra một số gợi ý cho các công ty bán lẻ sử dụng Internet để phát triển doanh nghiệp. Bài viết dựa trên một khảo sát online trên biểu mẫu Google, bảng hỏi thu thập dữ liệu từ 416 người tiêu dùng. Số liệu được xử lý bằng phần mềm IMB SPSS. Kết quả chỉ ra rằng có 1 mối quan hệ giữa tiếp thị số và hành vi mua sắm trực tuyến qua trung gian là các ứng dụng mua sắm, đồng thời, các ứng dụng mua sắm cũng có ảnh hưởng đáng kể lên hành vi mua hàng trực tuyến. Cuối cùng, nghiên cứu gợi ý cách làm nội dung tiếp thị hiệu quả hơn cho các trang mua sắm trực tuyến giúp quá trình mua hàng của người tiêu dùng đơn giản, thuận tiện hơn. Đồng thời, nghiên cứu này cũng cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp bán hàng trực tuyến để ứng dụng thành công tiếp thị số như một chiến lược trong kế hoạch kinh doanh của họ, và nhận ra tầm quan trọng của tiếp thị số trong thị trường cạnh tranh ngày nay.

Từ khóa


Ảnh hưởng; Tiếp thị số; Hành vi mua sắm; Ứng dụng mua sắm; Hành vi người tiêu dùng

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] E. Abou-Elgheit, “Understanding Egypt’s emerging social shoppers,” Middle East Journal of Management, vol. 5, no. 3, pp. 207-270, 2018.

[2] M. Bala and D. Verma, “A Critical Review of Digital Marketing,” International Journal of Management, IT & Engineering, vol. 8, no. 10, pp. 321 – 339, 2018. [Online]. Available: https://www.academia.edu/37632966/A_Critical_Review_of_Digital_Marketing. [Accessed February 19, 2021].

[3] H. R. Gaber, L. T. Wright, and K. Kooli, “Consumer attitudes towards Instagram advertisements in Egypt: The role of the perceived advertising value and personalization,” Cogent Business & Management, vol. 6, no. 1, 2019, Art. no. 1618431.

[4] P. Kotler and G. Armstrong, Marketing: an introduction. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hal, 2009.

[5] A. J. Parsons, M. Zeisser, and R. Waitman, Organizing for digital marketing, McKinsey Quarterly, 1996.

[6] G. R. Kiani, "Marketing opportunities in the digital world," Internet Research, vol. 8, no. 2, pp.185-194, 1998.

[7] Y. B. Song, Proof That Online Advertising Works, Atlas Institute, Seattle, WA, Digital Marketing Insight, 2001.

[8] P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, and Wiley InterScience (Online service), Marketing 3.0: From Products to Customers to the Human Spirit. New Jersey: John Wiley and Sons, 2010.

[9] P. Kotler, “Reinventing Marketing to Manage the Environmental Imperative,” Journal of Marketing, vol. 75, pp. 132-135, 2011.

[10] W. Fan and M. D. Gordon, “the Power of Social Media Analytics,” Communications of the ACM, vol. 57, no. 6, vol. 74– 81, 2014.

[11] P. S. Shukla, and P. V. Nigam, “E-shopping using mobile apps and the emerging consumer in the digital age of retail hyper personalization: An insight,” Pacific Business Review International, vol. 10, no. 10, pp. 131–139, 2018.

[12] T. M. T. Hossain, S. Akter, U. Kattiyapornpong, and Y. K. Dwivedi, “Multichannel integration quality: A systematic review and agenda for future research,” Journal of Retailing and Consumer Services, vol. 49, pp.154–163, 2019.

[13] T. M. T. Hossain, S. Akter, U. Kattiyapornpong, and Y. Dwivedi, “Reconceptualizing integration quality dynamics for omnichannel marketing,” Industrial Marketing Management, vol. 87, pp. 225-241, May 2020.

[14] A. Goswam, P. Baruah, and S. Borah, "Customer Satisfaction Towards Online Shopping with Special Reference to Teenage Group of Jorhat Town," Indian Journal of Research, vol. 3, no.4, pp. 239-241, 2013.

[15] A. Hardia and K. Sharma, "Empirical Study of Factors Affecting Online Shopping Amongst Youths," Global Journal of Management and Business Studies, vol. 3, no.2, pp. 91 - 96, 2013.

[16] S. Nazir, A. Tayyab, A. Sajid, H. Rashid, and I. Javed, "How Online Shopping Is Affecting Consumers Buying Behavior in Pakistan?" IJCSI International Journal of Computer Science Issues, vol. 9, issue 3, no. 1, pp. 486-494, 2012.

[17] W. Jonathan, Essentials of business research: a guide to doing your research project. SAGE Publication, 2010.

[18] J. Hutchins and D. X. Rodriguez, “The soft side of branding: Leveraging emotional intelligence,” Journal of Business and Industrial Marketing, vol. 33, no. 1, pp. 117–125, 2018.

[19] G. Zhang, A. J. Dubinsky, and Y. Tan, “Impact of Blogs on Sales Revenue,” International Journal of Virtual Communities and Social Networking, vol. 3, pp. 60-74, 2013.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4379

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved