SỰ TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ MỐI QUAN HỆ ĐỐI TÁC ĐỐI VỚI HIỆU QUẢ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH VTI EDUCATION, HÀ NỘI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 19/04/21                Ngày hoàn thiện: 04/06/21                Ngày đăng: 04/06/21

Các tác giả

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Email to author, Khoa Quốc tế – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Ngày nay, nhiều công ty sản phẩm phần mềm ra đời khiến nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin ngày càng tăng. VTI Education (tên hoạt động là VTI Academy) được thành lập để giải quyết nhu cầu đào tạo việc làm của ngành công nghệ thông tin nhưng phải đối mặt với rất nhiều đối thủ cạnh tranh, điều này đòi hỏi công ty phải có cách kiểm soát và nâng cao hiệu quả hoạt động của họ. Do đó, nghiên cứu này nhằm mục đích xác định các yếu tố của Quản lý quan hệ đối tác, bao gồm cam kết của lãnh đạo cao nhất, sự tin tưởng, quan hệ đối tác chiến lược và thời gian duy trì mối quan hệ, ảnh hưởng đến hoạt động tổ chức của Học viện VTI, cũng để đưa ra ý nghĩa của quản lý đối với hiệu suất. Để kiểm định bốn giả thuyết trên, bảng câu hỏi email được sử dụng để thu thập dữ liệu; sau đó, áp dụng cả phân tích định lượng bằng cách sử dụng SPSS để phân tích dữ liệu và phân tích định tính sau khi phân tích thống kê được thực hiện để đánh giá kỹ lưỡng hơn. Kết quả cho thấy, các yếu tố đáng tin cậy của quản lý quan hệ đối tác có tác động tích cực đến hoạt động kinh tế và hoạt động xã hội. Ngoài ra, tác giả sẽ đề xuất một số khuyến nghị để nâng cao hiệu quả hoạt động của Học viện VTI Academy.

Từ khóa


Hiệu quả doanh nghiệp; Cam kết của ban quản lý; Lòng tin; Quan hệ đối tác chiến lược; Thời gian hợp tác

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] K. Phuc, “Information technology - telecommunications has made impression on the market,” (in Vietnamese), 2020. [Online]. Available: http://baokiemtoannhanuoc.vn/kinhdoanh/nganh-congnghe-thong-tin---vien-thong-ghi-dau-an-tren-thi-truong-145252. [Accessed January 22, 2021].

[2] E. Basol and O. Dogerlioglu, "Structural Determinants of Organizational Effectiveness," Journal of Organizational Management Studies, vol. 2014, 2014, Art. no. 273364, doi: 10.5171/2014.273364.

[3] M. Nigel, K. Kraemer, and V.Gurbaxani, "Review: Information Technology and Organizational Performance: An Integrative Model of IT Business Value," MIS Quarterly, vol. 28. no. 2, pp. 283-322, 2004, doi:10.2307/25148636.

[4] N. Shin, S. H. Park, and S. Park, “Partnership-Based Supply Chain Collaboration: Impact on Commitment, Innovation, and Firm Performance,” Sustainability Journal, vol. 11, no.449, pp. 37 – 42, 2019.

[5] C. Justus, “The Impact of External Relationships on the Growth of Young Technology Companies,” Technology Innovation Management Review, vol.1, no.2, pp.26-30, 2011, doi: 10.22215/timreview/498.

[6] C. Storey, “Making Partner Relationship Management Systems Work The Role of Partnership Governance Mechanisms,” Industrial Marketing Management, vol. 42, no. 6, pp.862-871, 2013.

[7] G. N. Stock, N. P. Greis, and J. D. Kasarda, “Logistics, strategy and structure a conceptual structure,” International Journal of Operations & Production Management, vol. 18, no. 1, pp. 37– 52, 1998.

[8] V. Ramadani and S. Gerguri, “Theoretical framework of innovation and competitiveness and innovation program in Macedonia,” European Journal of Social Sciences, vol. 23, no.2, pp. 268-276, 2011.

[9] R. Krishnan, X. Martin and N. Noorderhaven, “When does trust matter to alliance performance?” Academy of Management Journal, vol.49, no.5, pp. 894-917, 2006.

[10] M. Sedyaningrum, A. Prasetya, and M. K. Mawardi, “The Effect of Strategic Supplier Partnership on Supply Chain Integration, Supply Chain Performance and Farmers Performance,” Wacana Journal of Social and Humanity Studies, vol.22, no.1, pp. 1- 9, 2019.

[11] E. Anderson and B. A. Weitz, “The Use of Pledges to Build and Sustain Commitment in Distribution Channels,” Journal of Marketing Research, vol.29, no.2, pp.18-34, 1992.

[12] W. S. Randall, M. Gravier, and V. R. Prybutok, “Connection, trust, and commitment: Dimensions of co-creation?” Journal of Strategic Marketing, vol.19, no.1, pp. 3-24, 2011.

[13] M. Norris and L. Lecavalier, “Evaluating the use of exploratory factor analysis in developmental disability psychological research,” Journal of Autism and Developmental Disorders, vol. 40, no.1, pp.8-20, 2010.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4400

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved