BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ CÁC LỖI THƯỜNG GẶP KHI HỌC TIẾNG HÀN QUỐC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 22/06/21                Ngày hoàn thiện: 09/08/21                Ngày đăng: 09/08/21

Các tác giả

Trần Ngọc Anh Email to author, Trường Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu khái quát về những lỗi cơ bản trong quá trình học tiếng Hàn Quốc của sinh viên trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên. Cụ thể nghiên cứu phân tích và điều tra về tỉ lệ mắc lỗi đối với việc học tiếng Hàn Quốc của sinh viên. Đối tượng nghiên cứu bao gồm 120 sinh viên theo học chuyên ngành tiếng Hàn Quốc của trường. Các công cụ thu thập dữ liệu dựa theo các học phần tiếng Hàn trong chương trình đào tạo, các kết quả học tập, các bài kiểm tra, các kĩ năng thực hành ngôn ngữ trong quá trình học tập và rèn luyện của năm học 2020-2021. Kết quả nghiên cứu cho thấy hầu hết sinh viên thường gặp phải nhiều lỗi cơ bản khác nhau tùy theo từng học phần, từng giai đoạn đắc thụ ngôn ngữ. Đồng thời các lỗi sinh viên mắc phải cũng chiếm tỉ lệ khác nhau, trong đó lỗi không biến âm chiếm tỉ lệ cao nhất 78,9%, lỗi hình thức soạn thảo văn bản khi biên dịch chiếm tỉ lệ thấp 8,8%. Thêm vào đó nghiên cứu cũng chỉ ra các lỗi sai cơ bản thông qua các ví dụ tiêu biểu, điển hình trong quá trình học tiếng Hàn Quốc. Nghiên cứu này không những là một nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các giáo viên tiếng Hàn quan tâm đến việc tìm hiểu về các lỗi sai mà còn giúp sinh viên có thể tìm ra được hướng khắc phục phù hợp nhằm  học tiếng Hàn Quốc dễ dàng và thuận tiện hơn.

Từ khóa


Lỗi sai; Tiếng Hàn Quốc; Hữu ích; Dễ dàng; Thuận tiện

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] S. P. Corder, “The Significance of Learners' Errors,” International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, vol. 5, pp. 161-170, 1967.

[2] N. Amara, “Hassiba Benbouali, The Importance of Correcting Students' Errors in EFL,” Journal of Languages and Translation, vol. 01, no. 01, pp. 16-22, January 2021.

[3] T. P. M. Nguyen, “A study on communication barriers and solutions between Korean and Vietnamese cultures,” (in Vietnamese), Korea Liberal Education Association International Conference, 11/2014, pp. 301-308.

[4] T. H. S. Nguyen, “A Study on Errors of Sino-Korean by Vietnamese Learners - With Writing Materials Analysis,” Korean Language Education Research, vol. 55, pp. 211-232, June 2014.

[5] L. Beong Un, “Grammatical Error analysis of Vietnamese learners’s writing,” Journal of Korean Language, vol. 52, pp. 105-130, August 2011.

[6] Y. Seung Seob, “The error of the ending Prenoun form and the education device,” Journal of Korean Language and Literature Association , vol. 48, pp. 301-330, February 2010.

[7] Q. G. Pham and T. T. Nguyen, “Interest survey of students of beginning level on use of linked word '-(으)ᄂ/는데' and recommended practical teaching methods,” (in Vietnamese), Korean Journal, vol. 2, no. 32, pp. 72-81, May 2020.

[8] T. H. Do, “Survey on translation errors of third-year students at University of Foreign Languages and International Studies - Vietnam National University Hanoi,” (in Vietnamese), Journal of Foreign Studies - VNU University of Foreign Languages, vol. 34, no. 1, pp. 80-90, 2018.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4683

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved