HIỆN TRẠNG PHÁT SINH CHẤT THẢI NHỰA TỪ HOẠT ĐỘNG THĂM PHẠM NHÂN TẠI TRẠI GIAM QUYẾT TIẾN, TỈNH TUYÊN QUANG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/08/21                Ngày hoàn thiện: 27/08/21                Ngày đăng: 30/08/21

Các tác giả

1. Tạ Văn Đích, Trại giam Quyết Tiến, Cục C10, Bộ Công an
2. Nguyễn Thị Nhâm Tuất, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
3. Ngô Văn Giới, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Thu Hường Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo tập trung nghiên cứu hiện trạng phát sinh chất thải nhựa có nguồn gốc từ hoạt động thăm phạm nhân tại trại giam Quyết Tiến, tỉnh Tuyên Quang. Nhóm tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu cơ bản gồm: thu thập thông tin, điều tra khảo sát thực tế và phương pháp thống kê xử lý thông tin. Nhóm tác giả đã tiến hành phân loại và cân rác thải nhựa có nguồn gốc từ hoạt động thăm phạm nhân theo từng ngày trong 1 tháng. Bằng phương pháp tính giá trị trung bình tính được lượng rác thải trong 1 năm. Kết quả thu được có 3 nhóm chất thải nhựa bao gồm: Túi ni-lông, vỏ bánh kẹo và hộp nhựa. Trong đó ni-lông chiếm tỉ lệ nhiều nhất là 66,96%. Khối lượng chất thải nhựa phát sinh trong tháng 4/2021 là 235,695 kg. Chủ nhật và các ngày giáp nghỉ lễ có lượng rác thải nhựa phát sinh nhiều hơn vì có số lượt thăm phạm nhân cao hơn, trung bình vào những ngày này, lượng chất thải nhựa là 10,53 kg/ngày, còn những ngày khác, lượng chất thải nhựa trung bình là 7,49 kg/ ngày. Tại trại giam, chưa áp dụng các giải pháp phân loại, tái chế hay giảm thiểu chất thải nhựa. Trại giam nên yêu cầu người nhà đến thăm phạm nhân hạn chế mang túi ni-lông, hộp nhựa khó phân hủy; thay thế bằng một số vật liệu khác thân thiện với môi trường.

Từ khóa


Chất thải nhựa; Trại giam; Quyết Tiến; Phạm nhân; Giảm thiểu

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] FPT Securities, “Reporting of plastic industry: “Solving the raw material problem, maintaining growth momentum,” August 2019. [Online]. Available: http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/09/13/ FPTSPlastic_Industry_ReportAug2019_e5e64506.pdf. [Accessed Apr. 16, 2021].

[2] G. Browne, “Plastic pollution in daily food and agriculture,” February 3, 2020. [Online]. Available: https://www.bbc.com/vietnamese/vert-fut-51361302. [Accessed July 15, 2021].

[3] Ministry of public security, Police force managing prisons, compulsory education institutions, reformatory schools, 75 years of construction and development (1945-2020). Public Security Ministry publisher, Hanoi, 2020.

[4] T. G. Nguyen, “Preliminary survey on composition and current status of plastic brush management in Long Tri A commune, Chau Thanh district, Hau Giang province,” Journal of natural resources and environment, Can Tho university, vol. 2020, pp. 76-85, 2020.

[5] D. T. B. Nguyen, “Factors affecting people's awareness of reducing plastic bag use in Da Lat city, Vietnam,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 226, no. 08, pp. 274-282, 2021.

[6] H. L. Chen, T. K. Nath, S. Chong, V. Foo, C. Gibbins, and A. M. Lechner “The plastic waste problem in Malaysia: management, recycling and disposal of local and global plastic waste,” SN Applied Sciences, vol. 3, pp. 437, 2021, doi: https://doi.org/10.1007/s42452-021-04234-y.

[7] L. K. Ncube, A. B. Ude, E. N. Ogunmuyiwa, R. Zulkifli, and I. N. Beas, “An Overview of Plastic Waste Generation and Management in Food Packaging Industries,” Recycling 2021, vol. 6, no. 12, pp. 1-25, 2021, doi: https://doi.org/10.3390/recycling6010012.

[8] J. Hopewell and R. Dvorak, “Plastics recycling: challenges and opportunities,” Philosophical Transactions of The Royal Society B Biological Sciences, vol. 364, pp. 2115-2126, 2009.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4857

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved