ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRẺ- THẾ HỆ Y TẠI CÁC DOANH NGHIỆP Ở THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG | Hương | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRẺ- THẾ HỆ Y TẠI CÁC DOANH NGHIỆP Ở THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 20/08/18

Các tác giả

Đào Thị Lan Hương Email to author, Đại học Dân Lập Hải Phòng

Tóm tắt


Ngày nay, lực lượng lao động trẻ thế hệ Y chiếm số lượng lớn trong các doanh nghiệp, do đó các doanh nghiệp phải thu hút và giữ chân được những người trẻ tuổi này. Để duy trì sự duy trì và năng suất của nhân viên trong khi cải thiện các dịch vụ của công ty, các doanh nghiệp phải hiểu được tầm quan trọng của lực lượng lao động trẻ. Nghiên cứu này xác định và đánh giá sự hài lòng trong công việc của lao động trẻ tại các doanh nghiệp ở Hải Phòng, làm cơ sở cho việc phát triển doanh nghiệp. Nghiên cứu mô tả đặc điểm đặc trưng của lao động trẻ thế hệ Y làm việc tại các doanh nghiệp ở Hải Phòng và đánh giá mức độ hài lòng công việc ccảu họ. Từ đó đề xuất chương trình và kế hoạch làm việc tốt hơn cho các doanh nghiệp tại đây như  đảm bảo thu nhập hợp lý, môi trường làm việc, chế độ bảo hiểm và phúc lợi, khen thưởng... Nghiên cứu dựa trên cơ sở lý thuyết và khảo sát, phân tích số liệu đáng tin cậy,  khả thi để áp dụng trong các doanh nghiệp ở thành phố Hải Phòng.


Từ khóa


Lao động thế hệ Y, sự hài lòng trong công việc, doanh nghiệp, phát triển tổ chức

Tài liệu tham khảo


1. Mohsen Tavakol, Reg Dennick (2011), “Making Sense of Cronbach’s Alpha”, International Journal of Medical Education, 2, pp.53-55.

2. Fahrmeir L, Kneib T, Lang S. 2nd edition. Berlin, Heidelberg: Springer; 2009), Regression - Modelle, Methoden and Anwendungen.

3. MacCallum, R. C., S. B. Zhang, K. J. Preacher, and D. D. Rucker (2002), “On the practice of dichotomization of quantitative variables”, Psychological Methods, 7, pp. 19-40.

4. Moore and McCabe (2006), Introduction to the Practice of Statistics, Third edition, p. 219.

5. Babyak, M.A. (2004), “What you see may not be what you get: a brief, non - technical introduction to over fitting in regression-type models”, Psychosomatic Medicine, 66(3), pp. 411 – 421.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved