ẢNH HƯỞNG CỦA LIÊN KẾT SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM ĐẾN TỔNG SẢN LƯỢNG THỊT LỢN VÀ GIA CẦM TẠI MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/10/21                Ngày hoàn thiện: 30/10/21                Ngày đăng: 30/10/21

Các tác giả

1. Đinh Ngọc Lan Email to author, Trường Đại học Nông lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Dương Văn Sơn, Trường Đại học Nông lâm - ĐH Thái Nguyên
3. Đoàn Thị Thanh Hiền, Trường Đại học Nông lâm - ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Đức Quang, Trường Đại học Nông lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu sử dụng số liệu thứ cấp được thu thập từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và số liệu sơ cấp thu thập từ 480 hộ nông dân có tiềm năng sản xuất hàng hóa và đang sản xuất hàng hóa các sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi chủ lực để đánh giá mức độ ảnh hưởng của liên kết sản xuất và tiêu thụ thịt lợn, gia cầm và trứng gia cầm tại miền núi phía Bắc. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng (1) Chăn nuôi lợn và gia cầm là hai loại hình chăn nuôi chủ lực tại khu vực miền núi phía Bắc, (2) Liên kết sản xuất và tiêu thụ theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP có ảnh hưởng tích cực đến việc tăng sản lượng thịt lợn và gia cầm. Tổng sản lượng sản phẩm thịt lợn, thịt và trứng gia cầm sản xuất có tương quan thuận cùng chiều với sản lượng sản phẩm thịt lợn, thịt và trứng gia cầm sản xuất dưới hình thức hợp tác/liên kết. Nghiên cứu khuyến nghị cần khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp liên kết hợp tác với hợp tác xã, trang trại và người nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Cần có những cơ chế chính sách ưu đãi và tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng, phát triển các mô hình liên kết hiệu quả giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại và nông dân.

Từ khóa


Liên kết; Sản xuất; Tiêu thụ; Thịt lợn; Gia cầm và trứng gia cầm

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] The Government, Decree No. 98/2018/ND-CP dated August 5, 2018 of the Government on policies to encourage the development of production associated with the consumption of agricultural products, 2018.

[2] Department of Cooperatives and Rural Development, Report No. 10/BC-KTHT-HTTT issued on February 19, 2020 on the report on the results of 2 years of implementing the policy to encourage the development of integrated production. with the consumption of agricultural products according to Decree No. 98/2018/ND-CP dated August 5, 2018 of the Government, 2018.

[3] T. H. N. Vu and H. C. Tran, “Some Theoretical Linkage Between Farmers - Households and Enterprises in Agricultural Production and Marketing,” Vietnam Journal of Agricultural Sciences, vol. 18, no. 3, pp. 230-237, 2020.

[4] N. L. Dinh, T. T. H. Doan, and T. V. Duong, “Analyzing factors effect to production and consumption of canna in Nguyen Binh district – Cao Bang province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 172, no. 12/2, pp. 155-160, 2017.

[5] V. Q. Hoang, “Linkage between Enterprises and Producers in Hog Production – Consumption in Some Provinces in VietnamVietnam,” Journal of Agricultural Sciences, vol. 16, no. 3, pp. 282-289, 2018.

[6] T. V. G. Phan and B. D. Pham, “Some theoretical issues and experience lessons of integration in pig raising and pork consumption,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 175, no. 15, pp. 207-212, 2017.

[7] V. Q. Hoang, “Investment and economic benefits of livestock production establishments when associated with enterprises in livestock production,” Journal of Economic Studies, vol. 1, no. 476, pp. 55-62, 2018.

[8] V. Q. Hoang and T. D. Nguyen, “Linking production and consumption of agricultural products of agricultural cooperatives today,” Journal of Economics and Forecasting, no. 17, pp. 74-76, May 2020.

[9] Ministry of Science and Technology, Report of the Workshop "Developing Science and Technology in the Northern Midlands and Mountains in the Context of the Fourth Industrial Revolution", Lao Cai, May 5, 2018.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5116

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved