DIỄN BIẾN KHÍ HẬU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2009 - 2019

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 10/10/21                Ngày hoàn thiện: 10/11/21                Ngày đăng: 10/11/21

Các tác giả

Đặng Thị Bích Huệ Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo trình bày diễn biến của các yếu tố khí hậu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn 2009 -2019 bao gồm các hiện tượng thời tiết cực đoan, nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm. Các thông tin, số liệu về các yếu tố khí hậu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được thu thập, tổng hợp và phân tích bằng phương pháp thống kê, mô tả. Kết quả cho thấy các yếu tố khí tượng thủy văn trong 10 năm gần đây có sự biến đổi bất thường, cụ thể: Mưa lớn, kéo dài gây lũ và mực nước đỉnh lũ cao, các cơn bão có tần suất xuất hiện nhiều hơn. Bên cạnh đó, nhiệt độ chênh lệch lớn giữa các mùa gây nắng nóng, rét đậm, rét hại kéo dài. Lượng mưa cũng có xu hướng tăng chi phối sự xuất hiện và mức độ nguy hiểm của lũ quét, lũ bùn đá, trượt lở đất đá, xói lở, bồi tụ bờ. Độ ẩm, lượng nước bốc hơi cũng có sự biến động thất thường. Xu thế biến đổi một số yếu tố khí hậu gây ra những ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất và đời sống của người dân.


Từ khóa


Diễn biến; Độ ẩm; Khí hậu; Lượng mưa; Nhiệt độ

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Ministry of natural resources & environment, National target program to respond to climate change - Implement the Government's Resolution No. 60/2007/NQ-CP dated December 3, 2007, Ha Noi, 2008.

[2] V. T. Phan, “Climate change in Vietnam: Some research findings, challenges and opportunities in International integration,” VNU Science Journal, Earth and environmental sciences, vol. 19, no. 2, pp. 42 -55, 2013.

[3] V. T. Vu, “2017 Viet Nam climate assessment,” Journal of climate change science - Viet Nam institute of meteorology, hydrology and climate change, no. 8, pp. 13-22, December 2018.

[4] T. N. Phi, “The key characteristics of cold surge activities during period from 1997 to 2017 in the Northern delta region of Viet Nam,” Vietnam Journal of Hydro - meteorology – Viet Nam meteorological and hydrological administration, no. 690, pp. 23-32, June 2018.

[5] X. D. Le, “A study on the climate assessment during 1970-2017 for North – east region,” Vietnam Journal of Hydro - meteorology – Viet Nam meteorological and hydrological administration, no. 689, pp. 11-20, May 2018.

[6] K. P. Nguyen, “Trends of some hydrometeorology factors in Dong Nai province,” Journal of climate change science – Viet Nam institute of meteorology, hydrology and climate change, no. 2, pp. 16 -23, June 2017

[7] N. V. Luu, “Climate characteristics of An Giang province,” Vietnam Journal of Hydro - meteorology – Viet Nam meteorological and hydrological administration, no. 684, pp. 18-26, December 2017.

[8] N. T. Tu, “General characteristic climate in Ninh Thuan province,” Vietnam Journal of Hydro - meteorology – Viet Nam meteorological and hydrological administration, no. 691, pp. 21-29, July 2018.

[9] People’s Committee of Bac Kan province, “General introduction about Bac Kan province,” February 03, 2020. [Online]. Available: https://backan.gov.vn. [Accessed August 02, 2021].

[10] Hydrometeorological station of Bac Kan province, Suwmmary report on hydrological weather in rainy and stormy seasons in 2009 – 2019, 2020.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5135

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved