GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LÚA CHẤT LƯỢNG CAO J02 THEO HƯỚNG BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 12/10/21                Ngày hoàn thiện: 10/11/21                Ngày đăng: 10/11/21

Các tác giả

1. Dương Thị Thu Hoài Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Lương Trung Sơn, Trạm Khuyến nông huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
3. Nguyễn Văn Tâm, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
4. Cù Ngọc Bắc, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu tập trung vào 3 nhóm đối tượng có diện tích cấy lúa chất lượng cao J02 đại diện cho 3 vùng sinh thái của huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ (bao gồm Sơn Hùng, Võ Miếu, Yên Lương chia ra 3 nhóm hộ: nhóm kinh tế khá, trung bình và nghèo). Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp điều tra đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia, thu thập số liệu, phân tích thống kê mô tả, phân tổ thống kê, phương pháp so sánh và SWOT để làm rõ những mục tiêu nghiên cứu đề ra. Kết quả cho thấy, việc đầu tư thâm canh cao sẽ cho kết quả cao hơn. Mức độ đầu tư ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất của hộ dân, lợi nhuận xã Sơn Hùng 920 nghìn đồng/sào (tương đương 25.484 nghìn đồng/ha); nhóm hộ xã Võ Miếu 855 nghìn đồng/sào (bằng 23.684 nghìn đồng/ha) và nhóm hộ xã Yên Lương 828 nghìn đồng/sào (là 22.936 nghìn đồng/ha). Qua điều tra cho thấy ở những hộ có điều kiện kinh tế thì trình độ văn hóa của họ cũng cao hơn hẳn hộ nghèo và quy mô diện tích của họ cũng nhiều hơn. Mức độ hiểu biết về khoa học kỹ thuật của họ cũng cao hơn nên thuận tiện cho việc chăm sóc; từ đó giảm được một số chi phi nhất định. Kết hợp cả ba yếu tố trên, sản phẩm sẽ đạt chất lượng tốt hơn, như vậy giá bán và hiệu quả sản xuất J02 sẽ cao hơn.

Từ khóa


Lúa chất lượng cao; J02; Phát triển; Giải pháp; Bền vững; Huyện Thanh Sơn

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] N. V. Do, “Japonica rice variety in the northern mountainous provinces,” 2014. [Online]. Available: https://nongnghiep.vn/j02-chong-chiu-tot-d126234.html. [Accessed May 14, 2021].

[2] Thanh Son District Statistical Office, Thanh Son District Statistical Yearbook 2018, 2019.

[3] Department of Agriculture and Rural Development of Thanh Son District, Report on work results in 2019 and direction of tasks in 2020, 2019.

[4] T. H. Pham, “Study on transgenic OsNAC1 related to drought tolerance in Japonica rice variety,” Journal of Agriculture and Rural Development, vol. 1, no. 4, pp. 17-22, 2016.

[5] T. H. Pham, “Vector design and transgenic OsNAC1 related to drought tolerance in rice variety J02 (Oryza sativa L. japonica),” Journal of Biotechnology, vol. 14, no. 2, pp. 271-277, 2020.

[6] M. K. Nguyen, “Study on some technical measures to intensively cultivate rice varieties J02 and DS1 in Phu Luong - Thai Nguyen,” Thesis of Master of Agricultural Sciences, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, 2011.

[7] X. H. Pham, Research on creating transgenic rice lines encoding NAC group transcription factors related to drought tolerance, 2018.

[8] T. T. Nguyen, “Research on growth, development and yield characteristics of some pure spring rice varieties in Am Thi district, Hung Yen province,” Vietnam Journal of Agricultural Science and Technology, vol. 15, no. 7, pp. 48-55, 2018.

[9] H. T. Pham, “Isolation of OsNAC10 gene related to drought tolerance from Indica rice,” Journal of Biotechnology, vol. 12, no. 2, pp. 319-326, 2014.

[10] H. T. Phan, “Building an in vitro regeneration system on rice,” Science and Development Magazine, vol. 12, no. 8, pp. 1249-1257, 2013.

[11] Department of Agriculture and Rural Development of Phu Tho province, Report summarizing the tasks of 2019 and the direction of activities in 2020, 2020.

[12] Department of Natural Resources and Environment of Thanh Son District, Report on work results in 2019 and direction of tasks in 2020, 2019.

[13] Thanh Son District Agricultural Service Center, Report on the application of mechanization in production, 2019.

[14] T. B. Luong, “Solutions to develop sticky rice production in Cai Hoa Vang towards sustainability in Dinh Hoa district, Thai Nguyen province,” Master thesis in Agricultural Economics - Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, 2019.

[15] T. C. Mai, Rural Development Curriculum. Agriculture Publishing House, 2005.

[16] K. C. Do, Textbook of Principles of Agricultural Economics. Agriculture Publishing House, 2009.

[17] V. D. Pham, Agricultural Policy Textbook. Agriculture Publishing House, 2008.

[18] T. M. A. Nguyen, Textbook of Production Management, Institute of Post and Telecommunications Technology, Hanoi, 2006.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5143

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved