PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ XOÀI TẠI HUYỆN YÊN CHÂU TỈNH SƠN LA

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 14/10/21                Ngày hoàn thiện: 04/11/21                Ngày đăng: 04/11/21

Các tác giả

1. Nguyễn Mạnh Thắng, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Hồ Lương Xinh Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
3. Hà Như Huệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La

Tóm tắt


Nghiên cứu thực hiện phỏng vấn trực tiếp 356 hộ nông dân trồng xoài theo hướng hàng hóa, 10 tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp xuất khẩu, 10 thương lái, 10 của hàng bán lẻ và 20 người tiêu dùng tại huyện Yên Châu. Kết quả khi xem xét về tổng lợi nhuận của từng tác nhân tham gia chuỗi thì tổng lợi nhuận của thương lái là cao nhất, lợi nhuận của các hộ nông dân trồng xoài chỉ chiếm 28,8% lợi nhuận của toàn chuỗi. Qua phân tích 5 kênh phân phối xoài cho thấy kênh tiêu thụ từ hộ nông dân trồng xoài => tổ hợp tác, hợp tác xã => doanh nghiệp xuất khẩu => xuất khẩu => người tiêu dùng ngoài nước là kênh có quy mô thị trường lớn và có tổng giá trị gia tăng thuần của toàn kênh cao nhất đạt 13,102 đồng/kg, trong đó hộ nông dân trồng xoài được hưởng 48,48% giá trị gia tăng của chuỗi do vậy kênh này được xem là kênh phân phối hiệu quả và cần tập trung phát triển. Bên cạnh đó, kênh tiêu thụ trực tiếp từ hộ nông dân đến người tiêu dùng nội địa cũng cần được quan tâm thông qua gắn kết với phát triển du lịch nông nghiệp và bán hàng trực tiếp thông qua công nghệ 4.0. Từ đó nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp để phát triển chuỗi giá trị xoài tại huyện Yên Châu tỉnh Sơn La.


Từ khóa


Chuỗi; Chuỗi giá trị; Xoài; Yên Châu; Sơn La

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] T. T. O. Pham, “Model of agricultural cooperatives producing products according to the value chain of products adapted to climate change,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 226, no. 10, pp. 187-195, 2021.

[2] T. L. A. Nguyen and T. H. Dao, “Developing the linkage of actors in the value chain of tea industry in Thai Nguyen province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 175, no. 15, pp. 189-194, 2017.

[3] T. T. Nguyen and H. T. Vo, “Analysis of the value chain of mango industry in Tinh Bien district, An Giang province,” Scientific Journal of Can Tho University, vol. 55, pp. 109-119, 2019.

[4] T. T. L. Vo, “Assessment of agriproduct value chains in the Mekong Delta: Problems and solutions,” Can Tho University Journal of Science, no. 02, pp. 100-111, 2016.

[5] T. T. L. Vo, T. T. A. Nguyen, P. S. Nguyen, H. T. Huynh, H. V. T. K. Truong, H. Lam, and T. G. Le, “Analysis of chili value chain in Dong Thap province,” Scientific Journal of Can Tho University, vol. 38, pp. 107-119, 2015.

[6] H. G. Nguyen et al, “Develop production for export of key acacia products in Son La province,” Vietnam agricultural science Journal, vol. 18, pp. 767-776, 2020.

[7] P. S. Nguyen, T. T. L. Vo, and T. T. A. Nguyen, “Value chain analysis of green apple, garlic and grape Products in Ninh Thuan province,” Magazine Solutions to exploit socio-economic potentials, vol. 1, pp. 192-200, 2013.

[8] People's Committee of Yen Chau district, Report on the results of socio-economic development in 2020 and directions for 2021, 2020.

[9] People's Committee of Son La province, 5-year evaluation (period 2016 - 2020) implementation of the policy of fruit tree development, Conference Materials, 2021.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5167

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved