HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN YÊN CHÂU TỈNH SƠN LA

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 25/10/21                Ngày hoàn thiện: 04/11/21                Ngày đăng: 04/11/21

Các tác giả

1. Cao Xuân Dũng, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Yên Châu
2. Lưu Thị Thùy Linh Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
3. Bùi Thị Thanh Tâm, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
4. Hồ Lương Nhật Vinh, Trường Cao đẳng y tế Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện tại huyện Yên Châu tỉnh Sơn La bằng phương pháp thu thập, phân tích số liệu được tổng hợp từ các phòng ban có liên quan đến vốn đầu tư cho sản xuất nông nghiệp. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra được hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư cho sản xuất nông nghiệp đóng vai trò rất quan trọng, nguồn vốn sẽ tạo ra "cú hích" ban đầu cho sản xuất nông nghiệp phát triển và sử dụng nguồn vốn hiệu quả, hợp lý sẽ đem lại sự thay đổi lớn cho sản xuất nông nghiệp. Trong giai đoạn 2018 – 2020 huyện Yên Châu đã huy động được 687.560 triệu đồng đầu tư sản xuất nông nghiệp với hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp theo chỉ số ICOR năm 2018 đạt 2,68 và năm 2020 đạt 3,2 tức là sử dụng vốn đầu tư cho sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả. Nghiên cứu đã chỉ ra được (1) Thực trạng nguồn vốn đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, (2) Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, (3) Đánh giá chung về hiệu quả vốn đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, (4) Giải pháp nâng cao hiệu quả vốn đầu tư cho sản xuất nông nghiệp tại huyện Yên Châu tỉnh Sơn La nhằm mục tiêu đưa huyện Yên Châu của tỉnh Sơn La là trung tâm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo hướng hàng hóa.


Từ khóa


Hiệu quả; Vốn đầu tư; Sản xuất nông nghiệp; Huyện Yên Châu; Tỉnh Sơn La

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] V. T. Nguyen and V. N. Tran, “Actual situation of efficiency of investment capital for agricultural development in Thua Thien Hue province and assessed through ICOR,” Science Journal of Hue University, vol. 66, pp. 183-192, 2011.

[2] S. Reinhard, C. K. Lovell, and G. Thijssen, “Econometric estimation of technical and environmental efficiency: an application to Dutch dairy farms,” American Journal of Agricultural Economics, vol. 81, no. 1, pp. 44-60, 1999.

[3] N. T. Duong and V. P. Nguyen, “Evaluation of financial efficiency of two production models of sand mango in Dong Thap province,” Journal of Science, Can Tho University, vol. 33, pp. 1-10, 2014.

[4] T. T. H. Nguyen, “Effectively use investment capital in agricultural production in Phu Binh district, Thai Nguyen province for the period 215 - 2017 with development orientation to 2020,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 205, no. 12, pp. 143-150, 2019.

[5] V. K. Tran, “Some solutions for agricultural development in the Northwest region,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 175, no. 15, pp. 141-146, 2017.

[6] T. N. Do, “Efficiency of mango growing models applying high technology in Yen Chau district, Son La province,” Vietnam Agricultural Science Journal, vol. 19, no. 8, pp. 1125-1134, 2021.

[7] N. P. Nguyen, “Improving the efficiency of using business capital at Son La Sugar Joint Stock Company,” Business Finance, vol. 07, pp. 41-44, 2019.

[8] Yen Chau District People's Committee, Report on the results of the implementation of the socio-economic plan in 2020, socio-economic development plan in 2021, 2020.

[9] Yen Chau District People's Committee, Yen Chau District Statistical Yearbook, 2020.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5199

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved