GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN YÊN CHÂU TỈNH SƠN LA

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 25/10/21                Ngày hoàn thiện: 04/11/21                Ngày đăng: 04/11/21

Các tác giả

1. Bùi Thị Thanh Tâm Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Hồ Lương Xinh, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
3. Dương Hồng Hải, Chi cục kiểm lâm huyện Yên Châu tỉnh Sơn La
4. Hồ Lương Nhật Vinh, Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên
5. Lê Thanh Liêm, Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

Tóm tắt


Từ sự đầu tư, hỗ trợ của tỉnh Sơn La với nhiều cơ chế, chính sách sát thực tiễn, các hợp tác xã nông nghiệp ở huyện Yên Châu Sơn La không chỉ tăng mạnh về số lượng mà còn tăng về quy mô và chất lượng. Nghiên cứu được thực hiện tại huyện Yên Châu tỉnh Sơn La, nơi được đánh giá có các hợp tác xã thành lập và hoạt động hiệu quả theo đúng nhu cầu của thị trường. Với lượng mẫu điều tra là 50 hợp tác xã nông nghiệp, nghiên cứu cho thấy doanh thu bình quân năm 2020 của hợp tác xã nông nghiệp tại Yên Châu đạt 3.183 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân của lao động làm thuê cho hợp tác xã đạt 5,8 triệu đồng/tháng. Mặt khác nghiên cứu đã đánh giá thực trạng phát triển của các hợp tác xã nông nghiệp về số lượng, nguồn nhân lực, trình độ giám đốc hợp tác xã, nguồn vốn hoạt động; từ đó đưa ra các gợi ý chính sách nhằm gia tăng chất lượng và nguồn lực của các hợp tác xã nông nghiệp với mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn 2022-2025.


Từ khóa


Giải pháp; Phát triển; Hợp tác xã; Nông nghiệp; Huyện Yên Châu

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Portal of planning and investment ministry, National Conference summarizing 15 years of implementation of the Resolution of the 5th Central Committee term IX, October 14, 2019. [Online]. Available: https://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=44299&idcm=188. [Accessed October 19, 2021].

[2] Yen Chau District Statistical Office, Statistical Yearbook of Yen Chau district, Son La province, 2020.

[3] X. H. Tran and T. T. Le, “Policies to support credit for agricultural cooperative development in Vietnam - Current situation and solutions,” Journal of Financial and Accounting Research, vol. 10, pp. 41-43, 2016.

[4] M. T. Pham, A. H. Thai, and Q. T. Le, “Components of the capacity of the management team of agricultural cooperatives in the Mekong Delta,” Economic and Development Magazine, vol. 265, pp. 46-55, 2019.

[5] N. D. Nguyen, “Opportunities and challenges of cooperatives when participating in the Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP),” Asia-Pacific Economic Review, vol. 477, pp. 38-40, 2016.

[6] T. H. H. Do, “Situation of business activities of agricultural cooperatives in Bac Kan province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 188, no. 12/3, pp. 27-32, 2018.

[7] T. T. O. Pham, “Agricultural cooperative produce in the value chain to climate change adaptation,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 226, no. 10, pp. 187-195, 2021.

[8] T. D. Nguyen and T. T. G. Vu, “Four solutions to develop cooperatives to promote farmer household economy,” New rural magazine, vol. 548, pp. 13-15, 2020.

[9] H. H. Nguyen, “Assess the current situation and propose solutions to develop cooperatives in a sustainable way in Tra Vinh province,” Asia-Pacific Economic Review, vol. 473, pp. 106-108, 2016.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5204

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved