ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU DU LỊCH SINH THÁI PHƯỢNG HOÀNG, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN | Giao | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU DU LỊCH SINH THÁI PHƯỢNG HOÀNG, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 26/10/21                Ngày hoàn thiện: 16/12/21                Ngày đăng: 16/12/21

Các tác giả

Trương Đức Giao Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Du lịch sinh thái là loại hình du lịch được quan tâm hiện nay, vì tính ưu việt của nó là gắn với thiên nhiên. Tại tỉnh Thái Nguyên, một trong những khu du lịch sinh thái nổi tiếng hiện nay là Khu du lịch sinh thái  Phượng Hoàng, là nơi thu hút lượng khách du lịch ngày càng tăng. Vì vậy cần thiết phải đánh giá hiện trạng môi trường và tiềm năng của khu du lịch sinh thái này, nhất là các giá trị về tài nguyên đất, nước, đa dạng sinh học. Vì vậy, một nghiên cứu đã được thực hiện từ 2019 – 2020 tại Khu du lịch sinh thái Phượng Hoàng bằng việc lấy mẫu đất, nước, không khí của khu hang Phượng Hoàng và phân tích theo các quy chuẩn hiện hành. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Môi trường đất và nước suối của Khu du lịch sinh thái Phượng Hoàng không bị ô nhiễm và đều nằm trong tiêu chuẩn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Môi trường nước dùng cho mục đích ăn uống của khu du lịch đảm bảo an toàn vệ sinh, các thông số phân tích đều nằm trong tiêu chuẩn quy định theo QCVN 01:2009/BYT. Môi trường không khí trong lành, độ ẩm vừa phải, các chỉ tiêu môi trường đều nhỏ hơn nhiều lần so với giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT. Như vậy, cho thấy môi trường đất, nước, không khí của Phượng Hoàng đảm bảo yêu cầu cho một khu du lịch sinh thái.


Từ khóa


Du lịch sinh thái; Hang Phượng Hoàng; Môi trường đất; Môi trường nước; Môi trường không khí

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] D. B. Phan et al., "Research and development of ecotourism associated with historical and cultural sites in Phu Luong district, Thai Nguyen province," Journal of Soil Science, no. 65, pp. 99-104, 2021.

[2] T. T. T. Vu, T. H. Nguyen, N. A. Nguyen, and T. H. Nguyen, "Evaluating the potential of agricultural tourism in Dinh Hoa district, Thai Nguyen province," Journal of Soil Science, no. 65, pp. 93-98, 2021.

[3] B. A. T. Nguyen, T. T. H. Truong, and M. T. Le, “Local people's participation in community-based ecotourism development in the seven-acre coconut forest in Cam Thanh-Hoi An," Journal of Science – Hue University: Humanities and Social Sciences, vol. 128, pp. 53-70, 2019.

[4] T. D. Nguyen, “Evaluation of landscape value and non-use value of Suoi Mo eco-tourism area, Luc Nam district, Bac Giang,” TNU Journal of Science and Technology of Thai Nguyen University, vol. 150, no. 05, pp. 109-116, 2016.

[5] H. T. Nguyen and T. D. Nguyen, “Effects of farming methods on some soil biological parameters in the model of safe tea cultivation according to GAP,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 76, no. 14, pp. 106-109, 2010.

[6] T. H. Nguyen, D. N. Ha, T. H. Nguyen, and T. T. H. Khuat, “Research on the influence of tourism activities on the environment of Sa Pa tourist area - Lao Cai province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 150, no. 05, pp. 157-162, 2016.

[7] Thai Nguyen Provincial People's Committee, Decision No. 3161/QD-UBND dated November 17, 2015 on investment and construction of Phuong Hoang cave eco-tourism area, 2015.

[8] V. L Tran, "The values of land resources of the pearl heritage of hoang su phi, ha giang by time of formation,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 08, pp. 336-341, 2020.

[9] T. S. Cao, T. L. Nguyen, and D. V. Tran, “Evaluating the potential of biodiversity and forest environmental services for payment for forest environmental services in Ba Be district, Bac Kan province,” Vietnam Agricultural Science Journal, vol. 14, no. 12, pp. 1945-1955, 2016.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5207

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved