MỘT CÁCH TIẾP CẬN ĐỂ ĐIỀU KHIỂN VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG VỚI PHƯƠNG PHÁP LÀM MỜ MỚI CHO CÁC BỘ ĐÈN CÓ NHIỀU MẮT LED | Phong | TNU Journal of Science and Technology

MỘT CÁCH TIẾP CẬN ĐỂ ĐIỀU KHIỂN VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG VỚI PHƯƠNG PHÁP LÀM MỜ MỚI CHO CÁC BỘ ĐÈN CÓ NHIỀU MẮT LED

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 09/02/22                Ngày hoàn thiện: 19/04/22                Ngày đăng: 21/04/22

Các tác giả

1. Lê Tiên Phong Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên
2. Ngô Đức Minh, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo này trình bày một cách tiếp cận mới với hệ thống chiếu sáng đường sử dụng bộ đèn LED. Một giải pháp làm mờ mới được đề xuất với bộ đèn có vài mắt LED giúp nâng cao tuổi thọ và độ ổn định cho bộ đèn. Dựa trên đề xuất mới, bài báo thiết lập một số giải pháp thiết kế và vận hành bộ đèn LED như kết hợp nguồn lai, trí tuệ nhân tạo, smart zone để tăng tính thông minh cho hệ thống chiếu sáng trong một khu vực. Những giải pháp này giúp hạn chế lượng điện năng tiêu thụ từ lưới điện, đảm bảo tiện nghi chiếu sáng và giảm ảnh hưởng của ánh sáng nhân tạo tới môi trường. Giải pháp làm mờ mới đã được kiểm chứng thông qua một mô hình thực nghiệm có các bộ đèn có 3 mắt LED, mỗi mắt có công suất 50W. Đồng thời, phương pháp haar cascade được mô phỏng để nhận diện phương tiện giao thông, từ đó gửi tín hiệu điều khiển đóng/cắt từng mắt LED. Tập hợp các giải pháp đề xuất có thể được áp dụng cho tất cả các bộ đèn, giúp hệ thống chiếu sáng trở nên thông minh, xanh và tiết kiệm năng lượng.

Từ khóa


Trí tuệ nhân tạo; Bộ làm mờ; Làm mờ; Năng lượng tái tạo; Hệ thống chiếu sáng đường; Khu vực chiếu sáng thông minh

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] P. Primiceri and P. Visconti, “Solar-Powered LED-Based Lighting Facilities: An overview on Recent Technologies and embedded IoT Devices to Obtain Wireless Control, Energy Savings and Quick Maintenance,” ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, vol. 12, no. 1, pp. 140-150, 2017.

[2] E. Mathews, S. S. Guclu, Q. Liu, T. Ozcelebi, and J. J. Lukkien, “The Internet of Lights: An Open Reference Architecture and Implementation for Intelligent Solid State Lighting Systems,” Energies, vol. 10, 2017, doi: 10.3390/en10081187.

[3] S. Telang and S. Terdal, “An Internet of Things Based Real Time Traffic Light Control to Reduce Vehicles CO2 Emissions,” International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), e-ISSN: 2395 -0056, p-ISSN: 2395-0072, vol. 3, no. 7, pp. 713-717, 2016.

[4] Y. Ji and R. Wolsey, "Dimming Systems for High-Intensity Discharge Lamps," Lighting Answers, vol. 1, no. 4, 1994.

[5] I. Kiyak, “A Study on the Working Performance of Dimming Methods for Single and Multichip Power LEDs,” International Journal of Photoenergy, vol. 2012, 2012, doi: 10.1155/2012/513768.

[6] Y. Pei, S. Zhu, H. Yang, L. Zhao, X. Yi, J. Wang, and J. Li, “LED Modulation Characteristics in a Visible-Light Communication System,” Optics and Photonics Journal, vol. 3, pp. 139-142, 2013.

[7] J. T. Kim and T. Hwang, "Feasibility Study on LED Street Lighting with Smart Dimming Systems in Wooi Stream, Seoul," Journal of Asian Architecture and Building Engineering, vol. 15, no. 2, pp. 425-430, 2017.

[8] T. P. Le and T. T. T. Nguyen, "Street Lighting Design Solutions in the Efficient Lighting Program," International Journal of Research and Scientific Innovation (IJRSI), vol. 4, no. 3, pp. 51-56, 2019.

[9] E. Baser and Y. Altun, "Detection and Classification of Vehicles in Traffic by Using Haar Cascade Classifier," Proceedings of 58th ISERD International Conference, Prague, Czech Republic, 2016, pp. 19-22.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5521

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved