PHÂN TÍCH KHÍ ĐỘNG HỌC CỦA MẪU CÁNH NACA 6409 ỨNG DỤNG TRONG TUABIN ĐIỆN GIÓ VỚI PHƯƠNG PHÁP THANH | Thìn | TNU Journal of Science and Technology

PHÂN TÍCH KHÍ ĐỘNG HỌC CỦA MẪU CÁNH NACA 6409 ỨNG DỤNG TRONG TUABIN ĐIỆN GIÓ VỚI PHƯƠNG PHÁP THANH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 25/02/22                Ngày hoàn thiện: 12/05/22                Ngày đăng: 16/05/22

Các tác giả

1. Đinh Văn Thìn, Trường Đại học Điện lực
2. Nguyễn Hữu Đức Email to author, Trường Đại học Điện lực
3. Lê Quang Sáng, Viện Khoa học Năng lượng - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tóm tắt


Bài báo này trình bày cơ sở lý thuyết và khả năng ứng dụng phần mềm XFLR5 để tiến hành phân tích khí động học của mẫu cánh tuabin gió NACA 6409 tại các giá trị số Reynolds thấp. Phần mềm XFLR5 mới được phát triển dựa trên phần mềm XFOIL, đây là phần mềm được sử dụng rất phổ biến trong lĩnh vực thiết kế mẫu cánh trên thế giới. Cơ sở toán học của XFLR5 bao gồm lý thuyết đường nâng (LLT), phương pháp ô mạng xoáy (VLM) và phương pháp thanh (PM). Trong nghiên cứu này, phương pháp PM sẽ được sử dụng để phân tích các thông số khí động học như hệ số lực nâng Cl, hệ số lực cản Cd, hệ số Cl/Cd và hệ số áp lực Cp đặt lên bề mặt của mẫu cánh NACA 6409 khi hoạt động tại các góc tấn công khác nhau. Phương pháp PM có thời gian phân tích nhanh và các kết quả thu được cho thấy sự phù hợp tốt với các dữ liệu thực nghiệm đã được công bố trước đó.

Từ khóa


Lý thuyết LLT; Phương pháp VLM; Phương pháp PM; XFLR5; Mẫu cánh NACA 6409; Số Reynolds thấp

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] M. S. Selig, J. J. Guglielmo, A. P. Broeren, and P. Giguere, “Summary of Low-Speed Airfoil Data-Volume 1”, SoarTech Publication, Virginia Beach, Virginia, 1995.

[2] R. M. Pinkerton, “NACA-report-563 Calculated and Measured Pressure Distributions Over the Midspan Section of the NACA 4412 Airfoil”, Abbort Aerospace, 1937.

[3] Ira H. Abbott, Albert E. Von Doenhoff, and Louis S. Stivers, NACA-report-824 Summary of Airfoil Data, Abbort Aerospace, 1945.

[4] TechWinder, “xflr5 tutorial”, 2019. [Online], Available: http://www.xflr5.tech/xflr5.htm? fbclid=IwAR0XI-jGI2AjxOqbNSB5Vfr0OlP6Xd TWqLGD DtCls BFfv-CGxq92Iyy8KYo. [Accessed April 21, 2022 ].

[5] The National Renewable Energy Laboratory, U.S. Department of Energy, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, “Wind Research-Wind Data and Tools”, 2022. [Online], Available: https://www.nrel.gov/wind/data-tools.html?fbclid=IwAR1jAmmJqGQsRkwnTsWPtk4dz3LbhxcBw1j ITTlEY0h9hP7xicPONuqqS8g. [Accessed April 21, 2022 ].

[6] André Deperrois, “Analysis of foils and wings operating at low Reynolds numbers”, XFLR5 v6.02 Guidelines, 2014.

[7] J. C. Sivells and R. H. Neely, “Method for calculating wing characteristics by lifting line theory using nonlinear section lift data”, NACA Technical Note 1269, April 1947.

[8] M. Drela, “XFOIL: An Analysis and Design System For Low Reynolds Number Airfoils”, MIT Dept. of Aeronautics and Astronautics, Cambridge, Massachusetts, 1989.

[9] M. J. Queijo, NACA-report-1269 Theoritical span load distributions and rolling moments for sideslipping wings of arbitrary plan form in incompressible flow, Abbort Aerospace, 1956.

[10] A. Septiyana, K. Hidayat, A. Rizaldi, and Y. G. Wijaya, “Comparative Study of Wing Lift Distribution Analysis Using Numerical Method,” Jurnal Teknologi Dirgantara, vol. 18, no. 2, pp. 129-139, 2020.

[11] Airfoil Tools, “NACA6409 9% (n6409-il)”, 2022. [Online], Available: http://airfoiltools.com /airfoil/details?airfoil=n6409-il. [Accessed April 21, 2022 ].
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5591

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved