NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHUN SƯƠNG TẠO HƠI ẨM TỰ ĐỘNG CHO NHÀ TRỒNG RAU MẦM | Loan | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHUN SƯƠNG TẠO HƠI ẨM TỰ ĐỘNG CHO NHÀ TRỒNG RAU MẦM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 07/03/22                Ngày hoàn thiện: 12/05/22                Ngày đăng: 19/05/22

Các tác giả

1. Đỗ Thị Loan Email to author, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
2. Vũ Thị Nguyệt, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Rau mầm là thực phẩm xanh sạch mang nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể con người, giúp nâng cao sức đề kháng, mùi vị lại ngon ngọt, dễ ăn, có thể chế biến với đa dạng món. Tuy nhiên, quy trình trồng hiện nay đa số là sản xuất thủ công, dựa trên kinh nghiệm truyền thống, nên năng suất chưa cao lại tiêu tốn nhân công và thời gian chăm sóc hay tưới không đủ khiến gây thiếu nước hoặc tưới quá nhiều khiến cây héo úa, dập, úng, ngồng làm giảm năng suất và chất lượng rau mầm. Trong bài báo này, nhóm tác giả tập trung nghiên cứu và triển khai xây dựng một hệ thống phần cứng mạch điện tử và phần mềm ứng dụng trên điện thoại thông minh nhằm tự động hoá quá trình tạo hơi ẩm cho nhà trồng rau mầm theo các thông số: lưu lượng nước, nhiệt độ, độ ẩm môi trường hoặc có thể hẹn giờ hoạt động. Kết quả nghiên cứu góp phần vào sự phát triển của nền nông nghiệp công nghệ cao, thông minh, xanh, sạch và bền vững. Kết quả nghiên cứu có thể dùng làm tài liệu cho các ngành, chuyên ngành điện, điện tử, điều khiển, tự động hoá, công nghệ thông tin và các nhà thiết kế ứng dụng Internet of Things.

Từ khóa


Phun sương tự động; Tạo hơi ẩm tự động; Nông nghiệp thông minh; Nông nghiệp sạch; Trồng rau mầm tự động

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] R. M. Nair, R.-Y. Yang, W. J. Easdown, D. Thavarajah, P. Thavarajah, and J. Hughes, "Biofortification of mungbean (Vigna radiata ) as a whole food to enhance human health," Journal of the Science of Food and Agriculture, vol. 93, no. 8, pp. 1805-1813, 2013.

[2] S. Busch, "What Are the Benefits of Mung Bean Sproutsƒ," Hearst Newspapers LLC, December 2018, [Online]. Available: http://healthyeating.sfgate.com/benefits-mung-bean-sprouts-5176.html. [Accessed Jan. 20, 2022].

[3] T. Sonoda, N. Takamura, D. Wang, T. Namihira, and H. Akiyama, "Growth Control of Leaf Lettuce Using Pulsed Electric Field," in IEEE Transactions on Plasma Science, vol. 42, no. 10, pp. 3202-3208, Oct. 2014, doi: 10.1109/TPS.2014.2326599.

[4] S. Yuqiu, X. Mingjin, R. Wentao, H. Yanqing, and L. Baofa, "Experimental study on areodynamic property and broadcasting sowing of sprouted rice seeds," 2011 International Conference on New Technology of Agricultural, 2011, pp. 216-218, doi: 10.1109/ICAE.2011.5943787.

[5] S. Shimomura, "The effects of ultrasonic irradiation on sprouting radish seed," IEEE Symposium on Ultrasonics, vol. 3, pp. 1665-1667, 1990, doi: 10.1109/ULTSYM.1990.171652.

[6] P. Kiatgamjorn, W. Khan-ngern, and S. Nitta, "The comparison of electric field intensity effects to the bean sprouts growing," Asia-Pacific Conference on Environmental Electromagnetics, 2003. CEEM 2003. Proceedings., 2003, pp. 142-147, doi: 10.1109/CEEM.2003.238651.

[7] I. A. Lakhiar, J. Gao, T. N. Syed, F. A. Chandio, and N. A. Buttar, "Modern plant cultivation technologies in agriculture under controlled environment: A review on aeroponics," J. Plant Interact., vol. 13, no. 1, pp. 338-352, 2018.

[8] Tumoba B.V., Tumoba self-propelled brussels sprouts harvester, May 2019. [Online]. Available: https://tumoba.nl/products/brussels-sprouts-harvesters/sprouts-selfpropelled-234-row/?lang=en. [Accessed Jan. 20, 2022].

[9] V. Brukhin and N. Morozova, "Plant growth and development - Basic knowledge and current views," Math. Model. Nat. Phenom., vol. 6, no. 2, pp. 1-53, 2011.

[10] D-Robotics UK, DHT11 Humidity & Temperature Sensor, DHT11 sensor datasheet, 2010.

[11] Miscellaneous, YF-S201 Hall Effect Water Flow Meter Sensor, DHT11 sensor datasheet, 2020.

[12] Fujitsu, Power relay, relay datasheet, 2019.

[13] Takhte Jamshid Petrochemical Co, Mechanical Data Sheet For Centrifugal Pumps (P-1203A/B), Pressure pump, 2018.

[14] Espressif Systems, Functional Description, ESP8266EX datasheet, 2019.

[15] Green garden 24 hours, "Mist irrigation system for clean vegetable garden", 2021. [Online]. Available: http://vuonxanh24h.com/he-thong-tuoi-phun-suong-2. [Accessed Jan. 20, 2022].

[16] MAKA, "Mist Irrigation Solution", 2021 [Online]. Available: https://maka.vn/blogs/giai-phap-tuoi-phun-suong. [Accessed Jan. 20, 2022].

[17] Smar garden, "Smart Mist Irrigation Solution", 2021. [Online]. Available: https://vuonthongminh.com/he-thong-tuoi-phun-suong-thong-minh. [Accessed Jan. 20, 2022].

[18] Smart irrigation device, “Automatic sprinkler irrigation system (terrace, balcony, garden, greenhouse)”, 2021. [Online]. Available: https://thietbituoithongminh.com/san-pham/thong-phun-suong-tuoi-lan-tu-dong. [Accessed Jan. 20, 2022].
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5636

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved