ĐỒN RẠCH CÁT VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở HUYỆN CẦN ĐƯỚC, TỈNH LONG AN, VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 10/03/22                Ngày hoàn thiện: 25/03/22                Ngày đăng: 25/03/22

Các tác giả

Hà Triệu Huy Email to author, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt


Bài viết này nhằm tìm hiểu thực tế về đồn Rạch Cát, nơi được coi là pháo đài lớn nhất của người Pháp ở Đông Dương trong suốt thời kỳ thuộc địa cũng như đề xuất một số giải pháp cụ thể cho việc phát triển du lịch từ lợi ích của Đồn Rạch Cát. Tác giả đã sử dụng các phương pháp định lượng và định tính, bao gồm quan sát, phỏng vấn, thu thập dữ liệu, phân tích văn bản và phân tích chuyên sâu trong quá trình khảo sát thực tế và tìm hiểu thực tế để làm rõ các giá trị lịch sử của Đồn Rạch Cát và thực trạng bảo tồn và tiềm năng du lịch. Kết quả cho thấy Đồn Rạch Cát đang xuống cấp nghiêm trọng do không được bảo tồn và khai thác du lịch kém. Trong khi đó, địa điểm này đã được quân sự hóa từ lâu nên tiềm năng du lịch không có cơ hội được chính quyền địa phương khai thác. Qua đó, tác giả đề xuất một số gợi ý chính để di tích lịch sử này được bảo tồn tốt và nằm trong quỹ đạo phát triển của du lịch địa phương.

Từ khóa


Đồn Rạch Cát; Đồng bằng sông Cửu Long; Phát triển du lịch; Tỉnh Long An; Di sản lịch sử

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] Long An Department of Culture and History and Long An museum, Background of Rach Cat Fortress. Tan An: Unpublished, 1983.

[2] P. Thach and Q. T. Le, Topography of Long An. Tan An: Long An Publishing House, 1989.

[3] Executive Board of Long Huu ward, Traditional history of Long Huu ward, Can Duoc District, Long An Province. Tan An: Long An Publishing House, 2007.

[4] Q. V. Luu, N. T. A. Nguyen, and H. M. Ha, “Rach Cat Fort-The Largest French-Built Strategic Fort In Vietnam In Early 20th Century,” Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, vol. 12, no. 11, pp. 968-975, 2021.

[5] T. H. Phan and T. H. C. Pham, “Tourism groups development net in the east of Mekong Delta,” Journal of Ethnic Minorities Research, vol. 7, no. 24, pp. 36-42, 2018.

[6] T. Q. Nguyen, “Solutions for sustainable tourism development for the Mekong Delta in the context of integration,” Journal of Economy and Development, vol. 239, no. 2, pp. 30-39, 2017.

[7] T. L. T. Nguyen, “Orientations for tourism products exploitation in Long An province until 2030,” Master Thesis, Ho Chi Minh City: University of Education, 2021.

[8] X. H. Pham and T. T. T. Truong, “Assessing the potentials for eco-tourism development in Lang Sen Ramsar Site (Long An),” Ho Chi Minh City University of Education, vol. 14, no. 11, pp. 16-29, 2017.

[9] Long An Online Newspaper, "Tan Chanh communal yard: a place of worshipping for a Nguyen dynasty mandarin," Long An Online Newspaper, 27 January 2021. [Online]. Available: https://baolongan.vn/dinh-tan-chanh-noi-tho-phung-mot-vi-quan-trieu-nguyen-a109019.html. [Accessed Mar. 7, 2022].

[10] VnExpress Online Newspaper, “The pagoda where is Nguyen Dinh Chieu poet's accomodation,” VnExpress Online Newspaper, 28 November 2019. [Online]. Available: https://vnexpress.net/ngoi-chua-nha-tho-nguyen-dinh-chieu-tung-song-4017483.html. [Accessed Mar. 7, 2022].

[11] Kien Truc Viet online newspaper, "Can Duoc one-hundred-pillar house," Kien Truc Viet online newspaper, 14 December 2013. [Online]. Available: https://kienviet.net/2013/12/14/nha-co-tram-cot-can-duoc/. [Accessed Mar. 7, 2022].

[12] Long An Online Newspaper, "Revisit American-resisting belt of Long An," Long An Online Newspaper, 22 March 2021. [Online]. Available: https://baolongan.vn/ve-tham-di-tich-lich-su-vanh-dai-diet-my-a111628.html. [Accessed Mar. 7, 2022].

[13] D. H. Trinh, Annals of Gia Dinh Prefecture. Hanoi: Education Publishing House, 2012.

[14] Long An Board of Propaganda and Education, "Rach Cat Fort (Long Ninh hamlet, Long Huu Dong ward, Can Duoc district, Long An province)," Long An Board of Propaganda and Education, 16 March 2019. [Online]. Available: https://doankhoi.longan.gov.vn/Default.aspx?tabid=132&ChiTiet=True&CmsId=1152. [Accessed Mar. 6, 2022].

[15] G. Richards, Cultural Tourism in Europe. Wallingford, U.K.: Cab International Publishing House, 1996.

[16] N. Sevdalina, “Keep It or Lose It: Preservation Strategies for Archeological Sites,” Ph.D. Dissertation, Munich: Technical University of Munich, 2019.

[17] Long An Online Newspaper, "Irresistable flavor of Banh In in Long Huu," Long An Online Newspaper, 14 January 2016. [Online]. Available: https://baolongan.vn/dam-da-huong-vi-banh-in-long-huu-a12530.html. [Accessed Mar. 9, 2022].
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5664

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved