MỘT VÀI NHẬN ĐỊNH VỀ ENERGY INTERNET VỚI CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 | Hà | TNU Journal of Science and Technology

MỘT VÀI NHẬN ĐỊNH VỀ ENERGY INTERNET VỚI CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 18/03/22                Ngày hoàn thiện: 12/05/22                Ngày đăng: 19/05/22

Các tác giả

1. Nguyễn Thanh Hà Email to author, Đại học Thái Nguyên
2. Phạm Thị Ngọc Dung, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Ô nhiễm do sản xuất điện truyền thống sử dụng nhiên liệu hóa thạch như than, dầu mỏ đã và đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn đối với môi trường, gây hại cho sức khoẻ con người. Trong bất kỳ nền công nghiệp nào, năng lượng luôn giữ vai trò then chốt. Để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, việc sử dụng năng lượng như thế nào cần phải được coi trọng và là một yếu tố không thể thiếu. Những năm gần đây, cùng với những tiến bộ vượt bậc công nghệ năng lượng, mô hình sử dụng năng lượng không ngừng được mở rộng với sự kết hợp của nhiều loại hình năng lượng khác nhau dẫn đến sự ra đời, phát triển mạnh mẽ của mạng năng lượng Energy internet – năng lượng toàn cầu. Trước xu hướng phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0, bài báo này đưa ra một số nhận định về Energy Internet tác động chính đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thông qua việc phân tích khả năng tích hợp và tương tác ở các cấp độ khác nhau giữa chúng, từ đó tạo ra cơ hội đổi mới các mô hình sản xuất - kinh doanh đạt được đồng thời ba mục tiêu: Tiêu thụ năng lượng thấp, thiết bị sản xuất đáng tin cậy và hiệu quả cao.

Từ khóa


Energy internet; Công nghiệp 4.0; Mạng năng lượng; Internet of things (IoT); Hệ thống kết nối năng lượng toàn cầu

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] L. Canbing, L. Wencan, C. Yijia, et al., “Electrical power virtual storage policy for stimulating distributed generation in regulated markets,” Proceedings of the CSEE, vol. 34, no. 10, pp. 3141-3147, 2014.

[2] L. Sungjin, B. Kwon, and S. Lee, "Joint energy management system of electric supply and demand in houses and buildings," IEEE Transactions on Power Systems, vol. 29, no. 6, pp. 2804-2812, 2014.

[3] Rifkin J, "The Third Industrial Revolution: How Lateral Power is Transforming Energy, the Economy, and the World," Civil Engineering, vol. 82, no. 1, pp. 74-75, 2012.

[4] Y. B. Zha, T. Zhang, and Z. Huang, “Analysis of energy internet key technologies,” Sci. China, vol. 44, no. 6, p. 702, 2014.

[5] Liu Zhenya, Global energy interconnection. Academic Press, 2015.

[6] B. K. Jha, A. Singh, A. Kumar, R. K. Misra, and Singh, “Phase unbalance and par constrained optimal active and reactive power scheduling of virtual power plants (vpps),” International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 125, no. 2, p. 106443, 2021.

[7] European Commission, Energy union package - a framework strategy for a resilient energy union with a forward-looking climate change policy, Brussels: European Commission, 2015.

[8] I. R. Anderl, “Industrie 4.0-advanced engineering of smart products and smart production,” Proceedings of the Technological Innovations in the Product Development 19th International Seminar on High Technology. Piracicaba: Proceedings of the Technological Innovations in the Product Development 19th International Seminar on High Technology, 2014, pp. 2-8.

[9] X. Zhou, F. Wang, and Y. Ma, "An overview on energy internet," 2015 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (ICMA) IEEE, 2015.

[10] Z. Xiaoping, “The future direction of smart grid - global power & energy internet,” Power & Electrical Engineers, vol. 31, no. 2, pp. 46-48, 2014.

[11] Office of Electric Transmission and Distribution, GRID 2030 – a national vision for electricity’s second 100 years, Washington: United States Department of Energy, 2003.

[12] European Commission, European smartgrids technology platform - vision and strategy for europe’s electricity networks of the future, Brussels: European Commission, 2006.

[13] Wang Yimin, “Research framework of technical standard system of strong&smart grid”, Automation of Electric Power Systems, vol. 34, no. 22, pp. 1-6, 2010.

[14] Y. Wang, W. U. Jiekang, X. Mao, and Automation, Economic distribution model of cooling,heating and power energy in multi-energy supply system based on stochastic dynamic programming, Electric Power Automation Equipment, 2019.

[15] Bundesministerium für Bildung und Forschung, Zukunftsprojekt industrie 4.0, Berlin: BMBF, 2014.

[16] F. Shrouf, J. Ordieres, and G. Miragliotta, “Smart factories in Industry 4.0: a review of the concept and of energy management approached in production based on the internet of things paradigm,” IEEE International Conference on Proceedings of the Industrial Engineering and Engineering Management(IEEM), Malaysia: IEEE, 2014, pp. 697-701.

[17] J. Lee, B. Bagheri, and H. A. Kao, “A cyber-physical systems architecture for industry 4.0-based manufacturing systems,” Manufacturing Letters, vol. 3, pp. 18-23, 2015.

[18] J. Posada, C. Toro, I. Barandiaran, et al., “Visual computing as a key enabling technology for industrie 4.0 and industrial internet,” IEEE Computer Graphics and Applications, vol. 35, no. 2, pp. 26-40, 2015.

[19] L. Wen, “Industrial 4.0 strategy in Germany and the Enlightenment for promoting industrial transformation and upgrading in China,” Industrial Economy Review, vol. 6, pp. 72-79, 2014.

[20] R. Y. Zhong, X. Xu, E. Klotz, and Newman, “Intelligent manufacturing in the context of industry 4.0: a review,” Engineering, vol. 3, no. 5, pp. 616-630, 2017.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5718

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved