ĐẶC ĐIỂM CỦA GENE rrn16S, trnK-UUU VÀ SỰ PHÁT SINH LOÀI Adinandra megaphylla Hu THU TẠI TỈNH LÀO CAI, VIỆT NAM | Hằng | TNU Journal of Science and Technology

ĐẶC ĐIỂM CỦA GENE rrn16S, trnK-UUU VÀ SỰ PHÁT SINH LOÀI Adinandra megaphylla Hu THU TẠI TỈNH LÀO CAI, VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 01/04/22                Ngày hoàn thiện: 25/04/22                Ngày đăng: 26/04/22

Các tác giả

1. Phó Thị Thúy Hằng, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên; Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Thu Ngà, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Hữu Quân Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
4. Chu Hoàng Mậu, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Loài Adinandra megaphylla Hu còn gọi là Sum lá lớn hay Hồng đạm Sapa, thuộc chi Dương đồng (Adinandra), có tính ứng dụng cao trong đời sống. Các cao chiết từ lá và thân của loài này chứa một số hợp chất có hoạt tính sinh học, có giá trị về mặt dược học. Ở nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành phân tích hai gene rrn16StrnK-UUU từ hệ gene lục lạp của loài A. megaphylla Hu để xác định mối quan hệ di truyền của loài với các loài thuộc chi Dương đồng đã được công bố trên GenBank. Kết quả bước đầu cho thấy, gene rrn16StrnK-UUU từ hệ gene lục lạp của loài A. megaphylla Hu với kích thước lần lượt là 1490 và 2591 nucleotide. Trình tự nucleotide của gene rrn16StrnK-UUU của loài A. megaphylla Hu thu tại miền Bắc Việt Nam được xác định có sự tương đồng cao với một số loài thuộc chi Adinandra và có quan hệ gần nhất với loài A. bockiana. Trình tự nucleotide kết hợp hai vùng gene rrn16Strn-UUU có thể là ứng viên mã vạch DNA cho xác định mối quan hệ di truyền của loài A. megaphylla Hu. Kết quả này là tiền đề cho những nghiên cứu tiếp theo về loài A. megaphylla Hu và những loài khác thuộc chi Adinandra, phục vụ cho nghiên cứu và đánh giá đa dạng và bảo tồn nguồn gene ở Việt Nam.

Từ khóa


Dương đồng; rrn16S; trn-UUU; Sum lá lớn; Mã vạch DNA

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Vietnam Ministry of Science and Technology, Vietnam Red Book, Plants section. Natural Science and Technology Publishing House, Hanoi, 2007.

[2] Y. Chen, G. Chen, X. Fu, and R. H. Liu, “Phytochemical Profiles and Antioxidant Activity of Different Varieties of Adinandra Tea (Adinandra Jack),” Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 63, pp. 169-176, 2015.

[3] H. Q. Nguyen, T. K. P. Than, and H. M. Chu, “Study on chemical composition and antibacteria activity of extracts total from leaves of Adiandra lienii species,” Proceedings National Biotechnology Conference 2019, pp. 178-182, 2019.

[4] T. N. L. Nguyen, H. Q. Nguyen, T. T. N. Nguyen, T. T. X. Vi, T. D. Sy, T. T. Nguyen, and H. M. Chu, “Antibacterial, Antioxidant and Anti - Cancerous Activities of Adiandra megaphylla Hu Leaf Extracts,” Biosc. Biotech. Res. Comm., vol. 13, pp. 1015-1020, 2020.

[5] T. N. L. Nguyen and H. Q. Nguyen, “Chemical composition and biological activity of extracts total from stem of Adiandra megaphylla Hu collected in lao cai, Vietnam,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 226, no.10, pp. 55-61, 2021.

[6] J. W. Kress, K. J. Wurdack, E. A. Zimmer, L. A. Wei, and D. H. Janzen, “Use of DNA barcodes to identify flowering plants,” Proc. Natl. Acad. Sci. USA, vol. 102, pp. 8369-8374, 2005.

[7] H. Ledford, “Botanical identities: DNA barcoding for plants comes a step closer,” Nature, vol. 451, p. 616, 2008.

[8] T. H. Le, N. L. Nguyen, M. M. Bui, H. H. Ha, T. T. H. Huynh, V. H. Nong, V. H. Ha, and T. T. H. Le, “Application of DNA barcodes in identification of ginseng samples in the genus Panax L.,” Vietnam Journal of Biotechnology, vol. 15, no. 1, pp. 63-72, 2017.

[9] T. N. T. Vu and H. M. Chu, “Use of matK DNA barcode for identification of Jewels of Opar (Talinum paniculatum) samples collected at some localities in the Northern of Vietnam,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 184, no. 08, pp. 101-106, 2019.

[10] N. T. T. Pham, D. P. Le, K. T. N. Pham, X. Thipphavong, and M. H. Chu, “DNA barcode of matK combined with ITS effectively distinguishes the medicinal plant Stephania brachyandra Diels collected in Laocai, Vietnam,” Journal of Applied Biology & Biotechnology, vol. 9, pp. 63-70, 2021.

[11] T. T. H. Huynh, Q. H. Dao, H. D. Le, and D. T. Nguyen, “Assessment of classification ability for rbcL and trnL barcode in some Stemonaceae samples collected from northern Vietnam,” Journal of Science and Technology of Vietnam, vol. 63, pp. 25-29, 2021.

[12] H. Q. Nguyen and T. T. G. Kieu, “Use of matK DNA barcode to identify Adinandra samples collected at Lao Cai, Vietnam,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 197, pp. 205-210, 2015.

[13] H. Q. Nguyen, T. N. L. Nguyen, T. N. Doan, T. T. N. Nguyen, M. H. Pham, T. L. Le, T. D. Sy, H. H. Chu, and H. M. Chu, “Complete chloroplast geneome of novel Adrinandra megaphylla Hu species: molecular structure, comparative and phylogeneetic analysis,” Scientific Reports, vol. 11, no. 11731, 2021, doi: 10.1038/s41598-021-91071-z.

[14] Q. H. Nguyen, L. T. N. Nguyen, N. T. T. Nguyen, T. D. Sy, M. H. Chu, H. H. Chu, L. T. Le, N. T. Doan, H. M. Pham, and G. T. H. Doan, “Adinandra megaphylla chloroplast, complete genome,” 2021. [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MW697901.1.

[15] S. Kumar, G. Stecher, M, Li, C. Knyaz, and K. Tamura, “MEGA X: molecular evolutionary geneetics analysis across computing platforms,” Mol. Biol. Evol., vol. 35, pp. 1547-1549, 2018.




DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5795

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved