ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, GIẢI PHẪU, HÓA SINH VÀ MÃ VẠCH DNA CỦA HAI MẪU ĐẬU NHO NHE THU TẠI YÊN BÁI VÀ HÀ GIANG

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 27/04/18

Các tác giả

1. Thái Thị Hòa Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
2. Đỗ Thị Kim Oanh, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
3. Kiều Thị Trà Giang, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Thị Thanh, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
5. Nguyễn Hữu Quân, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Đậu Nho nhe (Vigna umbellata) còn gọi là đậu gạo được biết đến là loài cây cung cấp dinh dưỡng cho người và động vật, đồng thời là loại cây phân xanh phủ đất tốt đối với đồi núi. Cây, lá non và quả non được dùng làm rau ăn hạt. Đậu Nho nhe thu tại tỉnh Yên Bái (NN01_YB) và tỉnh Hà Giang (NN02_HG) thuộc dạng thân bò, leo, trên thân có nhiều lông tơ nhám. Lá có 3 lá chét, hình quả tim có lông tơ nhám. Hoa màu vàng và tự nở ở nách. Vùng gen ITS2 của 2 giống đậu Nho nhe thu tại tỉnh Yên Bái và Hà Giang có kích thước 480 bp; độ tương đồng di truyền của 2 giống đạt 99,8% và có sự khác nhau tại 3 vị trí nucleotide. Hàm lượng protein tan tổng số của 2 mẫu đậu Nho nhe NN01_YB và NN02_HG lần lượt đạt 30,3 và 30,0 mg/100 g hạt. Hoạt tính α-amylase có trong mầm hạt đậu Nho nhe của 2 mẫu NN01_YB và NN02_HG sau 3 ngày lần lượt đạt 1,2 và 1,0 U/mg. Hoạt tính protease trong mầm hạt đậu Nho nhe của 2 mẫu NN01_YB và NN02_HG sau 3 ngày lần lượt đạt 2,2 và 2.1 U/mg.


Từ khóa


Đậu nho nhe, mã vạch DNA, ITS2, α-amylase, protease

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved