ĐÁNH GIÁ SỰ HẤP THỤ FAMOTIDINE CỦA CELLULOSE ĐƯỢC TẠO RA TỪ ACETOBACTER XYLINUM TRONG MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY | Thành | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ SỰ HẤP THỤ FAMOTIDINE CỦA CELLULOSE ĐƯỢC TẠO RA TỪ ACETOBACTER XYLINUM TRONG MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 27/04/18

Các tác giả

Nguyễn Xuân Thành Email to author, Viện Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Tóm tắt


Famotidine (Fa) được sử dụng trong điều trị loét đường tiêu hóa và tá tràng như một thuốc kháng thụ thể H2. Sinh khả dụng thấp và thời gian bán hủy ngắn của Fa sau khi dùng thuốc bằng đường uống thúc đẩy phát triển hệ vận tải thuốc giải phóng kéo dài. Cellulose vi khuẩn (CVK) có nhiều ứng dụng trong lĩnh vực y sinh và các hệ thống phân phối thuốc tiên tiến. CVK tạo ra từ Acetobacter xylinum trong môi trường chuẩn (MTC), nước dừa (MTD) và nước vo gạo (MTG). Thiết kế thí nghiệm theo phương pháp quy hoạch thực nghiệm toàn phần và tối ưu hóa đường dốc nhất đã được thực hiện và tìm ra giá trị tối ưu của 3 yếu tố là nhiệt độ (20oC), chế độ lắc (180 vòng/phút) và thời gian (120 phút) cho hiệu suất nạp fomatidine tốt nhất. Cùng loại CVK, lượng thuốc hấp thụ vào CVK dày 0,5 cm nhiều hơn so với CVK dày 1 cm; nhiều nhất đạt 28,4 mg ở CVK-MTC dày 0,5 cm; ít nhất ở CVK-MTG dày 1 cm đạt 22,48 mg. Cùng độ dày 0,5 cm hoặc 1 cm, lượng thuốc hấp thụ vào CVK-MTC cao nhất đạt 28,4 hoặc 25,14 mg và thấp nhất đạt 23,28 hoặc 22,48 mg ở CVK-MTG.


Từ khóa


Acetobacter xylinum; cellulose vi khuẩn; hấp thụ; famotidine; vật liệu.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved