ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG MỘT SỐ MẪU GIỐNG LÚA MÀU TẠI ĐÀ BẮC, HÒA BÌNH | Loan | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG MỘT SỐ MẪU GIỐNG LÚA MÀU TẠI ĐÀ BẮC, HÒA BÌNH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 11/05/22                Ngày hoàn thiện: 20/07/22                Ngày đăng: 20/07/22

Các tác giả

1. Lương Thị Kim Loan, Trung tâm Tài nguyên thực vật
2. Phạm Hùng Cương, Trung tâm Tài nguyên thực vật
3. Đới Hồng Hạnh, Trung tâm Tài nguyên thực vật
4. Vũ Thị Thu Hiền, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
5. Nguyễn Hữu Thọ Email to author, Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Lúa màu (Oryza sativa L.) là những giống lúa mà lớp vỏ cám có màu sắc như nâu đỏ, tím... Lớp vỏ cám này rất giàu dinh dưỡng như chất xơ, sắt, vitamin và đặc biệt là chất chống ôxy hóa giúp ngăn ngừa lão hóa, phòng chống bệnh tim mạch... được ưa chuộng trong đời sống hàng ngày. Với ưu thế về tiềm năng đất đai, khí hậu, huyện Đà Bắc đang xây dựng cơ cấu giống lúa sản xuất hàng hóa có hiệu quả kinh tế cao nên việc nghiên cứu đưa các giống lúa màu có năng suất cao, chất lượng tốt, hàm lượng anthocyanin cao, nhiễm nhẹ sâu bệnh vào sản xuất là rất cần thiết. Qua nghiên cứu đánh giá 12 mẫu giống lúa màu tại thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình trong vụ Xuân và Mùa năm 2021 đã tuyển chọn được 2 mẫu giống lúa màu là TĐ1 và ĐH6 sinh trưởng tốt, thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất khá (TĐ1 đạt » 40 tạ/ha; Nếp cẩm ĐH6 đạt » 35,6 tạ/ha), chống chịu khá với sâu bệnh chính, chất lượng cơm gạo lứt khá, hình dạng hạt trung bình, cơm mềm, ăn ngon, tỷ lệ gạo lật đạt trên 80%, hàm lượng protein > 9%, hàm lượng amylose <8%, hàm lượng anthocyanin đạt từ 330 – 360 mg/100gam gạo.


Từ khóa


Anthocyanin; Lúa màu; Năng suất; Vỏ cám; Hòa Bình

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] R. Pratiwi and Y. A. Purwestri, “Black rice as a functional food in Indonesia,” Functional Foods in Health and Disease, vol. 7, no. 3, pp. 182-194, 2017.

[2] B. Min, A. M. McClung, and M. H. Chen, “Phytochemicals and antioxidant capacities in rice brans of different color,” J. Food Sci, vol. 76, pp. 117-126, 2011.

[3] K. L. Bett- Garber, J. M. Lea, A. M. McClung, and M. H. Chen, “Correlation of sensory, cooking, physical, and chemical properties of whole grain rice with diverse bran color,” Cereal Che, vol. 90, pp. 521-528, 2013.

[4] Department of Crop Production, The results of the Summer-Autum 2019 season, implementation the Winter-Spring 2019-2020 production plan at North provine, Ha Nam 22/10/2019.

[5] Plant Resource Center, “The results of the inventory of the gene fund being conserved in the national system of plant genetic resources conservation,” Report on the task of preserving and preserving agricultural plant resources (in Vietnamese), 2015.

[6] T. H. Nguyen, H. C. Pham, V. Q. Tran, and T. N. Hoang, “The Evaluation results of some colour rice germplasm in Nam Dinh provice (in Vietnamese),” Journal of Vietnam Agricultural Science and Technology, vol. 3, pp. 16-23, 2022.

[7] T. T. T Vuong, "Hoa Binh focuses on building the brand "Da Bac Rice"," 2019. [Online]. Available: https://dangcongsan.vn/kinh-te/hoa-binh-tap-trung-xay-dung-nhan-hieu-gao-da-bac-545554.html. [Accessed May 2022].

[8] Ministry of Agriculture and Rural Development, National technical regulation on testing for distinctness, uniformity and stability of rice varieties - QCVN 01-55: 2011/BNNPTNT (in Vietnamese), 2011.

[9] IRRI, Standard evaluation system for rice, International Rice Research Institute, pp. 260, 2002.

[10] The Ministry of Science and Technology, Rice – Determination of the potential milling yeild from paddy and from husked rice - TCVN 7983:2008, 2008.

[11] The Ministry of Science and technology, Brown rice - TCVN 8371:2010, 2010.

[12] The Ministry of Science and Technology, Malt Determination of the nitrogen content and caculation of the crude protein content – Kjeldahl method - TCVN 10791: 2015, 2015.

[13] The Ministry of Science and technology, Rice – Determination of amylose content - TCVN 5716-2:2017, 2017.

[14] The Ministry of Science and technology, Determination of gel consistency - TCVN 8369:2010, 2010.

[15] The Ministry of Science and technology, Rice – Method of determination for gelatinization temperature by alkali digestibility - TCVN 5715:1993, 1993.

[16] The Ministry of Science and technology, White rice – Sensory evaluation of cooked rice - by scoring method - TCVN 8373:2010, 2010.

[17] T. Q. Doan and V. Q. Tran, “ Determining of organic fertilizer dose for DH6 glutinous variety in Dien Bien province,” Science and Technology Journal of Agriculture & Rural Development, vol. 24, pp. 60-66, 2017.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5966

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved