ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CẢNH BÁO LŨ TỈNH HÀ GIANG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 19/05/22                Ngày hoàn thiện: 31/05/22                Ngày đăng: 31/05/22

Các tác giả

1. Nguyễn Kim Sơn Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
2. Lê Thu Trang, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


GIS là một công nghệ mới được phát triển và ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là lĩnh vực cảnh báo. Chúng ta không thể ngăn chặn được các thảm họa tự nhiên như lũ lụt nhưng có thể giảm thiểu thiệt hại của chúng bằng cách sử dụng các hệ thống cảnh báo lũ dựa trên bản đồ GIS. Trong bài báo này, nhóm tác giả đã sử dụng bản đồ GIS hiển thị vị trí các điểm đặt thiết bị cảm biến lũ dựa trên thông tin dữ liệu của các thiết bị đo. Phần mềm giúp theo dõi dữ liệu tại các điểm cảnh báo lũ được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình C#. Từ đó giúp các chuyên gia có thể theo dõi, đưa ra các kết luận và cảnh báo về lũ tới các vùng tương ứng, thiết lập được một hệ thống cảnh báo lũ sớm, đơn giản mà hiệu quả giúp phòng tránh lũ quét, giảm bớt thiệt hại cho người dân

Từ khóa


Lũ quét; Cảnh báo lũ; Thiên tai; GIS; C#

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] A. H. Hoang, V. D. Hoang, and T. H. Van, "Research on flash flood warning procedures using FFG flash flood warning and CL critical flood control, piloting the upstream Ca River," (in Vietnamese), Vietnam Journal of Hydro – Meteorology, vol. 694, no. 10, pp. 10-27, 2018.

[2] VietNam Disaster Management Authority, “Statistics of damage caused by natural disasters in 2017,” August 25, 2019. [Online]. Available: https://phongchongthientai.mard.gov.vn/. [Accessed Feb. 18, 2022].

[3] VietNam Disaster Management Authority, “Statistics of damage caused by natural disasters in 2018,” August 25, 2019. [Online]. Available: https://phongchongthientai.mard.gov.vn/. [Accessed Feb. 18, 2022].

[4] VietNam Disaster Management Authority, “Statistics of damage caused by natural disasters in 2019,” Jul 31, 2020. [Online]. Available: https://phongchongthientai.mard.gov.vn/. [Accessed Feb. 18, 2022].

[5] T. L. Duong and P. L. Phuong, " Application of Multi Criteria Decision Model to assess flash flood risk in the context of global climate change. A case study: Northwest mountainous region–Vietnam," (in Vietnamese), Vietnam Journal of Hydro – Meteorology, vol. 721, no. 1, pp. 31-45, 2021.

[6] T. D. Do and H. T. Tran, "Assessment of the impact of flooding to arable land usage in the coastline of Nghe An in the context of climate change," (in Vietnamese), Vietnam Journal of Hydro – Meteorology, vol. 674, no. 2, pp. 1-7, 2017.

[7] R. Tincu, G. Lazar, and I. Lazar, “Modified flash flood potential index in order to estimate areas with predisposition to water accumulation,” Open Geosci, vol. 10, pp. 593-606, 2018

[8] Y. Wang, H. Hong, W.Chen, S. Li, D. Pamučar, L. Gigović, S. Drobnjak, D. T. Bui, and H. Duan, “A hybrid GIS multi–criteria decision–making method for flood susceptibility mapping at Shangyou,” China. Remote Sens, vol. 11, pp. 1-34, 2019.

[9] N. N. Le, N. T. Nguyen, and T. H. La, "Integrating GIS and remote sensing to identify flash flood risk in Nang River basin, Bac Kan province," (in Vietnamese), Vietnam Journal of Hydro – Meteorology, vol. 652, no. 4, pp. 4-10, 2015.

[10] T. A. Lai, N. T. Nguyen, X. C, Pham, and N. N. Le, "Application of hydro-dynamic model, remote sensing and GIS on flood forecasting and innundation warning on the Ky Cung River, Lang Son province," (in Vietnamese), Vietnam Journal of Hydro – Meteorology, vol. 694, no. 2, pp. 46-52, 2018.




DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6017

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved