ĐÁNH GIÁ HIỂM HỌA THIÊN TAI HẠN HÁN DƯỚI CÁC KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI LƯU VỰC SÔNG MÃ, VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 15/06/22                Ngày hoàn thiện: 20/07/22                Ngày đăng: 20/07/22

Các tác giả

1. Trần Thị Mai Anh Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Dương Anh Quân, Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội

Tóm tắt


Hạn hán là hiểm họa thiên nhiên gây ra tác động mạnh tới hoạt động sản xuất và con người, đặc biệt trong nông nghiệp. Mục đích của nghiên cứu là nhằm chỉ ra mức độ hạn xảy ra trong tương lai. Nghiên cứu mô phỏng hiểm họa hạn hán dưới điều kiện hiện tại và tương lai bằng phần mềm MIKE NAM và MIKE BASIN. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sự thay đổi khí hậu sẽ tạo ra những thay đổi quan trọng trong các khu vực có nguy cơ hạn hán trung và dài hạn, làm tăng số lượng các khu vực hiểm họa cao từ nay tới năm 2030. Hai khu vực lớn phải đối mặt với tình trạng thiếu nước đó là huyện Mường Lát và khu vực phía bắc của lưu vực sông Mã. Nguyên nhân được chỉ ra là do lượng mưa trong tương lai có sự giảm mạnh vào mùa khô.

Từ khóa


MIKE NAM; MIKE BASIN; Lưu vực sông; Biến đổi khí hậu; Hạn hán

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] D. Wilhite, Preparing for Drought: A guidebook for developing countries,UNEP, 1992.

[2] A. K. Mishra and V. P. Singh, “A review of drought concepts,” Journal of Hydrology, vol. 391, no. 1–2, pp. 202–216, Sep. 2010, doi: 10.1016/J.JHYDROL.2010.07.012.

[3] M. Kendon, T. Marsh, and S. Parry, “The 2010-2012 drought in England and Wales,” Weather, vol. 68, no. 4, 2013, doi: 10.1002/wea.2101.

[4] E. J. Quiñones, S. Liebenehm, and R. Sharma, “Left home high and dry-reduced migration in response to repeated droughts in Thailand and Vietnam,” Population and Environment, vol. 42, no. 4, 2021, doi: 10.1007/s11111-021-00374-w.

[5] P. H. Cirino, J. G. Féres, M. J. Braga, and E. Reis, “Assessing the Impacts of ENSO-related Weather Effects on the Brazilian Agriculture,” Procedia Economics and Finance, vol. 24, pp. 146–155, 2015, doi: 10.1016/s2212-5671(15)00635-8.

[6] J. A. Dracup, K. $ Eong, and E. G. Paulson, “On the definition of droughts,” Water Resour. Res., vol. 16, no. 2, pp. 297-302, 1980, doi:10.1029/WR016i002p00297.

[7] T. Parker, A. Gallant, M. Hobbins, and D. Hoffmann, “Flash drought in Australia and its relationship to evaporative demand,” Environmental Research Letters, vol. 16, no. 6, 2021, doi: 10.1088/1748-9326/abfe2c.

[8] T. Le, “Research on classification of drought salt intrusion in the MA river delta under climate change condition,” Vietnam Journal of Hydrometeorology, vol. 2019, pp. 59-67, Mar. 2019, doi: 10.36335/VNJHM.2019(699).

[9] T. H. Nguyen, “Assessment of salinity intrusion effects on the downstream river in the context of climate change: case study at Ca river,” Vietnam Journal of Hydrometeorology, vol. 709, no. 1, pp. 13-24, Jan. 2020, doi: 10.36335/vnjhm.2020(709).

[10] C. V. Nguyen, L. T. Nguyen, T. A. Nguyen, and V. H. Pham, “Assessing the vulnerability and adaptability of saline intrusion to agricultural production in coastal estuaries of Nam Dinh province in the context of climate change,” Vietnam Journal of Hydrometeorology, vol. 716, no. 8, pp. 63-78, Aug. 2020, doi: 10.36335/vnjhm.2020(716).

[11] V. T. To, N. S. Bui, V. T. Nguyen, and V. S. Le, “Assessment of saline water intrusion in the northern coastal area corresponding to water supply scenarios in the winter-spring season on the Red river system and proposing solution for saving water source released from reservoirs,” Vietnam Journal of Hydrometeorology, vol. 8, pp. 33-48, 2019.

[12] T. Tran, V. T. Nguyen, T. L. H Huynh, V. K. Mai, X. H. Nguyen, and H. P. Nguyen, Scenario of climate change and sea level rise for Vietnam. Vietnam Map and Resource Environment Publishing House, 2016.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6175

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved