DẠY HỌC TÍCH HỢP ĐỌC VÀ VIẾT VĂN BẢN THÔNG TIN – KIỂU VĂN BẢN QUẢNG CÁO

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 29/07/22                Ngày hoàn thiện: 26/08/22                Ngày đăng: 26/08/22

Các tác giả

Trần Văn Cảnh Email to author, Trung học phổ thông Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Tóm tắt


Đọc hiểu và viết văn bản thông tin là kĩ năng tất yếu cần có của học sinh trong bối cảnh xã hội bùng nổ thông tin hiện nay, trong khi chương trình giáo dục phổ thông 2006 lại chưa quan tâm đúng mức vấn đề này. Điều đó dẫn đến một số hạn chế đối với quá trình phát triển năng lực của học sinh. Bởi vì, mỗi cá nhân muốn học tập, làm việc, giao tiếp hiệu quả thì họ cần có kĩ năng tiếp nhận và tạo lập thông tin một cách hiệu quả. Phải đến chương trình giáo dục phổ thông 2018, khái niệm văn bản thông tin mới được nhắc đến và dành thời lượng giảng dạy phù hợp. Vì thế, chúng tôi thực hiện dạy tích hợp đọc hiểu và viết văn bản quảng cáo, đây là kiểu văn bản thông tin phổ biến trong đời sống cho học sinh lớp 10, tại trường trung học phổ thông Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng. Biện pháp này nhằm giúp học sinh hình thành, phát triển kĩ năng đọc và viết văn bản thông tin. Thông qua việc tổ chức giảng dạy thực nghiệm, chúng tôi tiến hành thu thập, phân tích dữ liệu để đánh giá tính hiệu quả và khẳng ý nghĩa tích cực của việc dạy tích hợp đọc và viết văn bản thông tin là giúp học sinh học tập và giao tiếp tốt hơn.

Từ khóa


Văn bản thông tin; Dạy học tích hợp; Kĩ năng đọc hiểu; Kĩ năng viết; Đọc hiểu văn bản mẫu; Viết theo tiến trình

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] N. K. Duke and V. S. Bennett-Armistead, Reading & Writing Informational text in the Primary Grades, Scholarstic Ine, 2003.

[2] C. A. Donovan and L. Smolkin, “Supporting Informational Writing in the elementary Grades,” The Reading Teacher, no. 64, pp. 406-416, 2011, doi: 10.1598/RT.64.6.2.

[3] M. Hebert, J. J. Bohaty, J. R. Nelson, and J. V. Roehling, “Writing informational text using provided information and text structures: an intervention for upper elementary struggling writers,” Read Writ, no. 31, pp. 2165–2190, 2018, doi: 10.1007/s11145-018-9841-x.

[4] T. L. Trinh, “Textual linguistics and teaching reading comprehension of informational texts in high schools,” Journal of Education, no. 407, pp. 28-31, 2017.

[5] Ministry of Education & Trainning, “Education curriculum for Literature and Linguisticsubject,” 2018. [Online]. Available: http://rgep.moet.gov.vn/content/tintuc/Lists/news/Attachments/4729/0.%20CT% 20Ng%E1%BB%AF%20v%C4%83n.pdf. [Accessed June 10, 2022].

[7] T. N. T. Nguyen, “The issue of convept and Orientation in teaching informational texts in language art and literature curricular of some countries in the world,” Sciences Journal of Saigon University, no. 62, pp. 26-30, February 2019.

[7] T. T. H. Vu, “Informational documents and development issues of teaching reading comprehension Information text for teachers of high school literature,” Journal of Education, no. 461, pp. 25-29, 2019.

[8] T. H. Pham, “Orientation on teaching informational texts in school subjects,” The Vietnam national institute of educational sciences, no. 36, pp. 30-35, December 2020.

[9] X. T. Do, “Teaching reading comprehension information text in elementary school,” Journal of Education, no. 495, pp. 1-4, 2021.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6307

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved