NGỌN NGUỒN THƠ TRỮ TÌNH - TÌNH YÊU RABINDRANATH TAGORE

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 02/08/22                Ngày hoàn thiện: 22/08/22                Ngày đăng: 22/08/22

Các tác giả

1. Phạm Thị Vân Huyền Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
2. Vũ Thị Hạnh, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Rabindranath Tagore (1861 - 1941) là hiện tượng kiệt xuất của văn học Ấn Độ thế kỉ XX. Giải Nobel văn học dành cho “Thơ Dâng” (năm 1913) đã khẳng định tài năng của Tagore với tư cách một nhà thơ lớn không chỉ của Ấn Độ mà của cả thế giới. Thơ trữ tình - tình yêu là phần tiêu biểu nhất trong sự nghiệp thơ ca của ông. Ở đó, nguyên lí tình yêu Ấn Độ đã được tiếp nối và phát triển qua năng lực sáng tạo kì diệu của nhà thơ xứ Bengal này. Sự nghiệp thơ ca của Tagore được các nhà Ấn Độ học, các học giả và các nhà thơ trên thế giới xem xét, đánh giá từ nhiều góc độ, về giá trị nội dung tư tưởng, cảm hứng tôn giáo và cả ở góc độ thi pháp. Sử dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành kết hợp với thao tác thống kê, phân tích, chứng minh, bài viết chỉ ra sự ảnh hưởng của những yếu tố truyền thống cũng như tác động của yếu tố hiện đại đến những vần thơ Tagore, qua đó giúp bạn đọc khám phá một tình yêu Ấn Độ mà Tagore luôn tôn sùng như một nhân tính thiêng liêng, như đôi cánh nâng đỡ tâm hồn con người, làm con người sống đẹp hơn, cao cả hơn, ý nghĩa hơn.

Từ khóa


Ấn Độ; Rabindranath Tagore; Thơ trữ tình – tình yêu; Tình yêu; Tôn giáo

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Many authors, Ten great poets of the century, Writers Association Publishing, Hanoi, 1982.

[2] X. Dieu and Y. Lan, R.Tagore and R.Tagore’s poetry. Literature Publishing House, Hanoi, 1961.

[3] T. H. Do, Tagore - Literature and People. Cultural and Information Publishing House, Hanoi, 2005.

[4] H. D. Cao, “The humanitarian spirit of Tagores poetry,” Literary Studies, vol. 284, no. 8, pp. 16-24, 1995.

[5] B. T. Nguyen, “Intellectuality – the aesthetical clear point in Rabindranath Tagorepoetry,” Literary Studies, vol. 314, no. 4, pp. 59-63, 1998.

[6] T. H. Le, “Rabindranath Tagore - the painnter who drawed dust and sunlight,” Literary Studies, vol. 352, no. 6, pp. 67-74, 2001.

[7] T. H. Do, “From the traditional woman to the modern woman in Tagore’s prose,” 5th Woman’s Scientific Conference, Hanoi, 2000, pp. 20-25.

[8] M. L. Nguyen, “Tagore’s spiritual legacy,” VietNam Journal for Indian and Asian studies, no. 6, pp. 18-23, 2019.

[9] N. Chieu, “Tagore’s creative paths,” 2020. [Online]. Available: https://www.sachhay.org/cao-thom/ ChiTiet/30/nhung-nga-duong-sang-tao-cua-tagore. [Accessed July 21st, 2022].

[10] V. H. Huynh, “Tagore’s life and poetic creation,” 2020. [Online]. Available: https://vansudia.net/ cuoc-doi-va-sang-tao-tho-ca-r-tagore-tien-si-huynh-van-hoa/. [Accessed July 21st, 2022].

[11] D. Vu, “The great poet Tagore - Asia’s first poet to win the Bobel Prize for Literature,” 2021. [Online]. Available: https://baophapluat.vn/dai-thi-hao-tagore-nha-tho-dau-tien-cua-chau-a-dat-giai-nobel-van-hoc -post394164.html/. [Accessed July 21st, 2022].

[12] T. V. H. Pham, “The way in love poems by R.Tagore and Xuan Dieu in comparion,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 87, no. 11, pp. 19-24, 2011.

[13] T. V. H. Pham, “The art conception about people of Rabindranath Tagore in his lyrical love poems,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 96, no. 11, pp. 169-174, 2012.

[14] Tagore, The Fugitive. Danang General Publishing House, Danang, 2015.

[15] Tagore, The Gardener. Danang Publishing House, Danang, 2001.

[16] Tagore, Stray birds. Danang Publishing House, Danang, 2012.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6319

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved