BỘ BIẾN ĐỔI KLT TOÀN QUANG ỨNG DỤNG CHO XỬ LÝ ẢNH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 13/08/22                Ngày hoàn thiện: 27/08/22                Ngày đăng: 29/08/22

Các tác giả

1. Bùi Thị Thùy, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
2. Đặng Thế Ngọc, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
3. Lê Trung Thành Email to author, Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt


Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất một phương pháp mới để nén ảnh trong miền toàn quang sử dụng kỹ thuật biến đổi KLT. Biến đổi KLT được thực hiện chỉ dùng một cấu trúc giao thoa đa mode MMI trong miền toàn quang. Biến đổi Karhunen-Loeve (KLT) rất hấp dẫn đối với các ứng dụng xử lý hình ảnh do hiệu quả tính toán, tương quan dư và lợi ích của tiêu chí biến dạng tỷ lệ. Cấu trúc giao thoa sử dụng hiệu ứng giao thoa giới hạn với việc thiết kế vị trí cổng vào và ra phù hợp để tạo được biến đổi KLT. Kỹ thuật nén ảnh toàn quang sử dụng KLT đã được thiết kế thành công trong dải bước sóng RGB nhìn thấy với độ chính xác cao, dải sai số chế tạo ±2 µm trong chiều dài MMI. Việc xử lý tín hiệu trong miền toàn quang như vậy có thể tích hợp được trên một chip đơn trong các camera trí tuệ nhân tạo trong tương lai. Phương pháp được đưa ra trong nghiên cứu này xử lý tín hiệu ảnh trực tiếp trong miền quang, do đó nâng cao tốc độ xử lý và giảm công suất tiêu thụ.

Từ khóa


Xử lý tín hiệu toàn quang; Nén dữ liệu; Xử lý dữ liệu; Biến đổi KLT; Giao thoa đa mode

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


lang=PT-BR style='font-size:10.0pt;color:black;mso-themecolor:text1;mso-ansi-language:

PT-BR'>

style='mso-spacerun:yes'> ADDIN EN.REFLIST

field-separator'>[1] K. Rao and P. Yip, Discrete Cosine Transform: Algorithms, Advantages, Applications. Academic Press, 2007.

[2] A. P. Radünz, F. M. Bayer, and R. J. Cintra, "Low-complexity rounded KLT approximation for image compression," Journal of Real-Time Image Processing, vol. 19, no. 1, pp. 173-183, 2022, doi: 10.1007/s11554-021-01173-0.

[3] F. P. Sunny, E. Taheri, M. Nikdast, and S. Pasricha, "A Survey on Silicon Photonics for Deep Learning," J. Emerg. Technol. Comput. Syst., vol. 17, no. 4, 2021, Art. no. 61, doi: 10.1145/3459009.

[4] A. A. Fashi, M. H. V. Samiei, C. Pinho, and A. L. Teixeira, "Photonic Integrated Chip on TriPleX Platform for Realizing Optical Haar Transform and Compression in the Visible Spectrum," IEEE Journal of Quantum Electronics, vol. 57, no. 5, pp. 1-10, 2021, doi: 10.1109/JQE.2021.3102845.

[5] L. W. Cahill and T. T. Le, "Photonic Signal Processing using MMI Elements," in 10th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON 2008), Athens, Greece, 22-26 June, 2008.

[6] L. W. Cahill and T. T. Le, "Optical Signal Processing Based on Planar Waveguides," in VII International Workshop on Optical Waveguide Theory and Numerical Modelling, Einhoven, The Netherlands, 2008.

[7] L. Cahill and T. Le, "The design of signal processing devices employing SOI MMI couplers," in Paper 7220-2, Integrated optoelectronic devices (OPTO 2009), Photonics West, Proceedings of the SPIE, San Jose Convention Center, San Jose, California, USA, 24 - 29 January 2009.

[8] A. R. Gupta, K. Tsutsumi, and J. Nakayama, "Synthesis of Hadamard Transformers by Use of Multimode Interference Optical Waveguides," Appl. Opt., vol. 42, pp. 2730-2738, 2003.

[9] T.-T. Le, Multimode Interference Structures for Photonic Signal Processing: Modeling and Design. Germany: Lambert Academic Publishing, May 2010.

[10] J. M. Heaton and R. M. Jenkins, "General matrix theory of self-imaging in multimode interference(MMI) couplers," IEEE Photonics Technology Letters, vol. 11, no. 2, pp. 212-214, Feb. 1999.

115%;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:Calibri;

mso-fareast-theme-font:minor-latin;color:black;mso-themecolor:text1;mso-ansi-language:

PT-BR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA'>

style='mso-element:field-end'>
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6360

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved