THIẾT KẾ MẠCH CDR BÁN TỐC KHÔNG SỬ DỤNG TẦN SỐ THAM CHIẾU TỪ 2.4 ĐẾN 3 Gb/s KẾT HỢP VỚI MẠCH SAN BẰNG THÍCH NGHI TRONG MÁY THU CÓ DÂY

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 17/08/22                Ngày hoàn thiện: 16/09/22                Ngày đăng: 16/09/22

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Thảo, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự
2. Lê Thị Luận, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự
3. Nguyễn Thành, Học viện Kỹ thuật Quân sự
4. Mai Thanh Hải, Học viện Kỹ thuật Quân sự
5. Nguyễn Lê Vân, Học viện Kỹ thuật Quân sự
6. Lê Tiến Hưng, Học viện Kỹ thuật Quân sự
7. Nguyễn Hữu Thọ Email to author, Học viện Kỹ thuật Quân sự

Tóm tắt


Bài báo này trình bày về mạch khôi phục dữ liệu và xung đồng hồ (CDR) bán tốc không sử dụng tần số tham chiếu từ 2,4 đến 3 Gb/s kết hợp với mạch san bằng thích nghi trong máy thu có dây. Máy thu băng rộng dựa trên cấu trúc này thích hợp cho các hệ thống có dây tốc độ cao. Mạch CDR băng rộng đạt được bằng cách sử dụng sơ đồ bám tần số theo hai bước: thô và tinh. Ngoài ra, trong nghiên cứu này, quá trình bám tần số thô và tinh hoạt động đồng thời để đạt được thời gian bám tần số ngắn. Mạch san bằng tuyến tính thời gian liên tục (CTLE) dựa trên bộ đếm được sử dụng để đạt được đồng thời cả thời gian thích nghi ngắn và công suất tiêu thụ thấp. Sự kết hợp giữa CDR và EQ được đề xuất để đạt được thời gian xử lý và khôi phục dữ liệu nhanh cho máy thu. Máy thu đề xuất được thiết kế trên công nghệ CMOS 180 nm. Mạch có thời gian thích nghi là 4,4 µs và thời gian bám tần số là 3 µs với khoảng bám từ tần số nhỏ nhất đến tần số lớn nhất của bộ dao động điều khiển bằng điện áp (VCO). Máy thu có jitter của xung đồng hồ và dữ liệu khôi phục lần lượt là 40 ps và 70 ps với dữ liệu đầu vào là 3 Gb/s. Mạch tiêu thụ công suất 42,7 mW với nguồn cung cấp 1,8 V.

Từ khóa


Máy thu có dây tốc độ cao; Không sử dụng tần số tham chiếu; Mạch khôi phục dữ liệu và xung đồng hồ; Mạch san bằng thích nghi; Thời gian bám tần số ngắn

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] G. Shu, W. S. Choi, S. Saxena, M. Talegaonkar, T. Anand, A. Elkholy, A. Elshazly, and P. K. Hanumolu, “A 4-to-10.5Gb/s Continuous-Rate Digital Clock and Data Recovery with Automatic Frequency Acquisition,” IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 51, no. 2, pp. 428-439, Feb. 2016.

[2] J. Jin, J. Kim, H. Kim, C. Piao, J. Choi, D. Kang, and J. Chun, "A 4.0–10.0-Gb/s Referenceless CDR with Wide-Range, Jitter-Tolerant, and Harmonic-Lock-Free Frequency Acquisition Technique," IEEE 44th European Solid State Circuits Conference (ESSCIRC), Germany, Sep. 2018.

[3] R. Inti, W. Yin, A. Elshazly, N. Sasidhar, and P. K. Hanumolu, “A 0.5-to-2.5 Gb/s Reference-Less Half-Rate Digital CDR With Unlimited Frequency Acquisition Range and Improved Input Duty-Cycle Error Tolerance,” IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 46, no. 12, pp. 3150-3162, Dec. 2011.

[4] J. Jin, X. Jin, J. Jung, K. Kwon, J. Kim, and J. Chun, “A 0.75–3.0-Gb/s Dual-Mode Temperature-Tolerant Referenceless CDR With a Deadzone Compensated Frequency Detector,” IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 53, no. 10, pp. 2994-3003, Oct. 2018.

[5] K. Sohn, T. An, Y. Moon, and J. Kang, “A 0.42 - 3.45 Gb/s Referenceless Clock and Data Recovery Circuit with Counter-based Unrestricted Frequency Acquisition,” IEEE Trans. Circuits and Systems-II, Express Briefs, vol. 67, no. 6, pp. 974-978, Jun. 2020.

[6] B. Nakhkoob and M. M. Hella, "A 4.7-Gb/s Reconfigurable CMOS Imaging Optical Receiver Utilizing Adaptive Spectrum Balancing Equalizer," IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, vol. 64, no. 1, pp. 182-194, 2016.

[7] D. Lee, J. Han, G. Han, and S. M. Park, "An 8.5-Gb/s fully integrated CMOS optoelectronic receiver using slope-detection adaptive equalizer," IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 45, no. 12, pp. 2861-2873, 2010.

[8] H. Won, J. Y. Lee, T. Yoon, K. Han, S. Lee, J. Park, and H. Bae, "A 28-Gb/s receiver with self-contained adaptive equalization and sampling point control using stochastic sigma-tracking eye-opening monitor," IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, vol. 64, no. 3, pp. 664-674, 2018.

[9] Y. Lin, C. Huang, J. M. Lee, C. Chang, and S. Liu, “A 5–20 Gb/s power scalable adaptive linear equalizer using edge counting,” 2014 IEEE Asian Solid-State Circuits Conference (A-SSCC), 2014, pp. 273-276.

[10] Y. Choi, Y. Lee, H. Park, J. Choi, J. Sim, Y. Kwon, and C. Kim "A 0.99-pJ/b 15-Gb/s Counter-Based Adaptive Equalizer Using Single Comparator in 28-nm CMOS,” IEEE Trans. Circuits and Systems-II, Express Briefs, vol. 68, no. 10, pp. 3189-3193, Oct. 2021.

[11] H. Kim, and C. Joo, “A 6-Gb/s Wireline Receiver With Intrapair Skew Compensation and Three-Tap Decision-Feedback Equalizer in 28-nm CMOS,” IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, vol. 28, no. 5, pp. 1107-1117, May 2020.

[12] G. Mandal, S. Rajan, S. K . Ghosh, S. Hazra, R. Molthati, P. R. Bhuta, S. K. Reddy, V. G. Jawarlal, and K. Pandya, “A 2.68mW/Gbps, 1.62-8.1Gb/s Receiver for Embedded DisplayPort Version1.4b to Support 14dB Channel Loss,” IEEE Asian Solid-State Circuits Conference, Japan, Nov. 2020.

[13] M. Choi, H. Ko, J. Oh, H. Joo, K. Lee, and D. Jeong, “A 0.1-pJ/b/dB 28-Gb/s Maximum-Eye Tracking, Weight-Adjusting MM CDR and Adaptive DFE with Single Shared Error Sampler,” IEEE Symposium on VLSI Circuits, Honolulu, HI, USA, June 2020.

[14] W. Rahman, D. Yoo, J. Liang, A. Sheikholeslami, H. Tamura, T. Shibasaki, and H. Yamaguchi, “A 22.5-to-32-Gb/s 3.2-pJ/b referenceless baud-rate digital CDR with DFE and CTLE in 28-nm CMOS,” IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 52, no. 12, pp. 3517–3531, Dec. 2017.

[15] W. Chen, Y. Yao, and S. Liu, “A 10.4–16-Gb/s Reference-Less Baud-Rate Digital CDR With One-Tap DFE Using a Wide-Range FD,” IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, vol. 68, no. 11, pp. 4566-4575, Nov. 2021.

[16] M. H. Pham, H. T. Nguyen, and T. Q. Nguyen, “An Adaptive Continuous-Time Linear Equalizer Using Sampled Data Edge Counting,” 19th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT), Ho Chi Minh City, Vietnam, Sep. 2019.

[17] H. T. Nguyen, H. Lee, T. J. An, and J. K. Kang, “A 0.32 - 2.7 Gb/s Reference-less Continuous-rate Clock and Data Recovery Circuit with Unrestricted and Fast Frequency Acquisition,” IEEE Trans. Circuits and Systems-II, Express Briefs, vol. 68, no. 7, pp. 2347-2351, July 2021.

[18] H. T. Nguyen, M. H. Pham, T. L. Le, T. T. Le, and T. Q. Nguyen, “Designing wide-band reference-less continuous-rate clock and data recovery circuit using 180 nm CMOS process,” Journal of Military Science and Technology, vol. 63, pp. 46-58, Oct. 2019.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6369

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved