HÁT SOỌNG CÔ CỦA NGƯỜI SÁN DÌU Ở LỤC NGẠN, BẮC GIANG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 19/09/22                Ngày hoàn thiện: 30/09/22                Ngày đăng: 30/09/22

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Minh Thu Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
2. Ngô Hiền Lâm Phương, Trường THCS Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang

Tóm tắt


Dân tộc Sán Dìu là một trong số ít những dân tộc còn gìn giữ được những bài dân ca truyền thống mà họ gọi là “Soọng cô”. Hát Soọng cô đã hình thành, tồn tại và phát triển cùng với sự tồn tại và phát triển của dân tộc Sán Dìu, hiện được lưu truyền chủ yếu ở một số địa bàn như Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và Bắc Giang. Trong đó, những bài Soọng cô của người Sán Dìu ở Bắc Giang có diện mạo, đặc điểm vừa tương đồng, vừa khác biệt so với các vùng khác. Để làm rõ điều này, chúng tôi đã tiến hành điền dã để thu thập tư liệu, phân tích văn bản, đối chiếu giữa các tư liệu và tổng hợp, nghiên cứu liên ngành. Kết quả nghiên cứu cho thấy, những bài dân ca của người Sán Dìu vừa có giá trị văn hóa vừa có giá trị văn học. Nội dung lời hát phong phú, đậm đà bản sắc riêng, đặc biệt là những bài ca giao duyên phản ánh về chủ đề tình yêu, cấu tứ gần với thơ Đường nhưng ngôn ngữ lại vô cùng giản dị mộc mạc đã tạo nên sức hấp dẫn của những bài hát Soọng cô ấy.

Từ khóa


Hát Soọng cô; Người Sán Dìu; Huyện Lục Ngạn; Dân ca Sán Dìu; Văn hóa Sán Dìu

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] K. B. Ma, San Diu people in Vietnam. Social Science Publishing House, 1983.

[2] T. N. Nguyen, “Soong co singing of San Diu in Hoa Thuong Commune, Dong Hy, Thai Nguyen,” The internal magazine of national University of Art Education, 2015. [Online]. Available: http://www.spnttw.edu.vn/articledetail.aspx?articleid=3451&sitepageid=650. [Accessed August 15, 2022].

[3] M. C. Nguyen, “Soong Co singing of the San Diu people in Tuyen Quang,” Traditional culture, October 16, 2021. [Online]. Available: https://vhnt.org.vn/hat-soong-co-cua-nguoi-san-diu-o-tuyen-quang/. [Accessed August 15, 2022].

[4] Q. C. Nong, “Deeply exploiting ethnic minority folk songs,” Journal of Literary Studies, no. 1, pp. 81-87, 1967.

[5] Q. H. Tran, “The role of the community in protecting and promoting the traditional cultural values of the San Diu ethnic group in Van Don island district, Quang Ninh province,” Journal of Ethnic Studies, vol. 9, no. 2, pp. 117-124, 2020.

[6] D. Chien, “Preserve and promote the traditional culture of ethnic minorities in association with tourism development,” Art and Culture Magazine, no. 450, pp. 62-64, January 2021.

[7] V. M. Phan, San Diu folksong - The one night singing show, Handwritten mat, 2008.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6526

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved